BÙa chÚ thỰc dỤng tẬp 2 [Lưu trữ] - TRANG CHỦ VẠN PHÁP THẦN THÔNG

PDA

View Full Version : BÙa chÚ thỰc dỤng tẬp 2Pháp sư Huyền Trí
29-07-2008, 09:57 PM
Hiện nay có rất nhiều những ý kiến xung quanh giờ sinh của trẻ nhỏ. Nay xin đăng bản tính giờ và bộ bùa quan sát.


Bách Nhật Quan Sát


Trẻ phạm giờ bách nhật thì trong vòng 100 ngày không được đưa ra khỏi nhà. Những người có số xung sát với tuổi của cháu nhỏ không nên gặp cháu.
Đó là những tuổi:
thìn - tuất và ngược lại
dần - thân và ngược lại
sửu - mùi và ngược lại.
tỵ - hợi và ngược lại.
tý - ngọ và ngược lại
mão - dậu và ngược lại.
Ví như: cháu bé tuổi Tý thì người tuổi Ngọ không nên thăm trong 100 ngày đầu
Cách Tính giờ bách Nhật Quan Sát như sau:
Nếu Sinh vào tháng Dần, Thân, Tỵ , Hợi mà phạm giờ Thìn - Tuất - Sửu - Mùi.
nếu Sinh vào tháng Tý, Ngọ, Mão, Dậu mà phạm giờ Dần, Thân, Tỵ, Hợi.
Nếu sinh vào Tháng Thìn, Tuất, Sửu, Mùi mà phạm giờ Tý, Ngọ, Mão, Dậu.

Đây là Bùa Bách Nhật Quan Sát. dán vào đầu giường , sau 100 ngày thì gỡ ra và đem đốt.http://img291.imageshack.us/img291/6075/bachnhatkp5.jpg (http://imageshack.us)
By buangaivn (http://profile.imageshack.us/user/buangaivn)

Pháp sư Huyền Trí
30-07-2008, 08:00 AM
Phàm trẻ sinh vào các giờ sau thì không được dứng trên cầu soi bóng xuống nước, có thể gây tai họa mất mạng.
nếu sinh vào giờ Dần - tháng dần, giờ mão tháng mão; giờ thân tháng thìn; giờ sửu tháng tỵ; giờ tuất tháng ngọ; giờ Dậu tháng mùi; giờ thì tháng thân; giờ tỵ tháng dậu; giờ ngọ tháng tuất; giờ mùi tháng hợi; giớ hợi tháng tý; giờ tý tháng sửu.

Dùng bùa sau cho trẻ đoe đến hết 12 tuổi, khắc chế được giờ Đoạn Kiều


Đoạn Kiều Quan Sát Phùhttp://img227.imageshack.us/img227/7638/onkiuyg3.jpg (http://imageshack.us)
By buangaivn (http://profile.imageshack.us/user/buangaivn)

Pháp sư Huyền Trí
18-08-2008, 10:32 AM
Bản tọa nay công báo, Từ ngày hôm nay chính thức đăng bộ sách Bùa Chú Thực Dụng Tập 2.
Bộ sách này đã được các pháp sư và chư vị đại lão Hòa Thượng thẩm thị.
Trân trọng ghi nhận công đức của thầy Huyền Đạo Pháp Sư - Thích Giác Thành - Trụ trì chùa Linh Ứng (chùa Hói) Hải dương đã hỗ trợ Bản Tọa hoàn thành bộ sách này.

Quang Tịch

Pháp sư Huyền Trí
18-08-2008, 10:39 AM
Bộ Bùa Chú Thực Dụng Tập 2 chủ yếu đi vào các bộ bùa hộ sản và bảo vệ hài nhi. trong các khoa thì chủ yếu là khoa quan sát.

Giờ Quan sát là gì?
Giờ Quan Sát là giờ sinh của trẻ, phạm một trong những giờ hung tinh. ví như phạm đẻ giờ "Dạ đề quan sát" thì trong 3 tháng 10 ngày đầu trẻ khóc không ngớt, Sách sẽ nói nõ cách tính và cách hóa giải.

Đây là khoa cúng mụ bản hán trích trong bộ Tạp Tiếu mà Chúng bản tọa đã lược dịch và bổ sung.

HÓA BÀ KHOA
(KHOA CÚNG MỤ)

Hoa lâm khai hách dịch
Đăng quang biến mãn diên

Hương hoa cung chúc đảo
Lục lục hóa bà tiền

Nguyện thùy từ mẫn niệm
Anh hài bảo bình an

Thiết dĩ, pháp duyên phương khải, tín lễ sơ trần,vãng lai khủng thiệp ư đàn tràng. Khiết tịnh nghi bằng ư bí chú, mật trì thất biến thanh tịnh thập phương, tịnh uế chân ngôn cẩn đượng cẩn đương trì tụng.

Nam mô tát đá nẫm tam điểu tam bồ đà câu chi nẫm án chiết lệ chủ lệ chuẩn đề sa bà ha ( 3 lần)
Án bắc đế tra thiên thần na la địa tra sa hạ (7 lần).

Phục đĩ; tam thiên chi thượng duy đạo độc tôn, vạn pháp chi trung, thiêu hương vi chủ. Nhất lô tài khởi, thánh chúng giao tri, dĩ kim phần hương kiền thành cúng dàng.

Tam thập lục Hóa Bà thần quân,Tam Thiên Thượng Thánh thập cực cao chân, tam cung hoàng thái mẫu, thất thập nhị cung tiên nữ đàn nương cập giáng thai, kết thai, hộ thai. Hộ sản, hộ nhũ bộ, hộ tẩy trạt, hộ phòng chư phu nhân, nhị thập tứ khí hóa bà, thập nhị huê chi hóa bà, nhất thiết chư chúng. Trượng thử bảo hương phổ đồng cúng dàng.

Tư thần cẩn tấu vì Việt Nam quốc; …. Tỉnh; … huyện .. Xã; …thôn; y vu gia xứ.

Tín chủ:
Sinh hoạch hoa chi; ….niên, .. Nguyệt, ... Nhật, .. Thời, đắc sinh ... Tử, danh vi: ....

Giải hạn kỳ an, tư bằng thiết lập giải trừ hình xung hoa chi quan sát, hộ mệnh pháp đàn nhất duyên. Cụ trần bạc lễ túc phụng cao chân, đông hoa thanh bạ, kỷ tích thiện chi công huân. Nam cực chu thư, chú trường sinh chi thọ toán, giải trừ quan sát, bảo hựu bình an, bách bệnh tống trừ, chư tai tiêu diệt, tín chủ kiền thành thượng hương phụng thỉnh.
Nhất tâm phụng thỉnh:

Bà Cả Thiên Vương, Bà Hai Thiên Vương, Bà Ba Thiên Vương, Thập Nhị Thời Bà, giáng lâm hoa tọa, nhang hoa thỉnh.

Nhất tâm phụng thỉnh

Thập Nhị Hóa Bà, Cửu Thiên Đô Tiên Thánh Bà, Tam Giới Lục Cung Hoàng Hậu, Thái Mẫu Chân Tiên, Nhất Thiết Hoa Chúa giáng lâm hoa tọa, nhang hoa thỉnh.

Nhất tâm phụng thỉnh:

Thiên Bà, Địa Bà, Thập Nhị Thời Bà, Đầu Bà, Mục Bà, Thủ Túc Bà, Tứ Chi, Bát Mạch, Ngũ Tạng, Ngũ Phủ, Nhị Thập Tứ Tiết, Liệt Vị Thánh Bà, hộ trì hài tử giáng lâm hoa tọa; nhang hoa thỉnh.

Chí tâm quy mệnh lễ thỉnh Tam Thập Lục Hóa Bà Thần Vương, Tam Thanh Thượng Thánh Thập Cực Cao Chân. Tam Cung Hoàng Thái Mẫu. Thất Thập Nhị Cung Tiên Bà.

Cẩn Thỉnh Hoa Gia Phán Quan. Lý Gia, Chu Gia Phán Quan, Ngũ Phương Ngũ Đế Trị Bệnh Phán Quan.

Cẩn Thỉnh Bà Cả Thiên Vương, Bà Hai Thiên Vương, Bà Ba Thiên Vương. Thập Nhị Thiên Tiên Bà. Thiên Đô Tiên Nữ Thánh Bà.

Phụng Thỉnh Ngũ Phương Ngũ Đế Thiên Thánh Bà. Hộ Thai Thần Quân, Địa Thánh Bà, Nhân Thánh Bà, Thủy Thánh Bà. Thần Thánh Bà, Thổ Thánh Bà. Thiên Hoàng Bà, Dưỡng Thai Phu Nhân. Địa Thánh Bà, Tẩy Trạc Phu Nhân. Nhân Thánh Bà, Nhũ Bộ Thai Phu Nhân, Thủy Thánh Bà, Tẩy Diện Phu Nhân Thổ Thánh Bà, Thủ Thai Phu Nhân, Hoa Vương Phụ Mẫu, Hoa Gia Phụ Mẫu, Bào Thai Phụ Mẫu.

Phụng thỉnh

Giáp Tý Vương Văn Lang Thánh Mẫu.
Giáp Tuất Độ Giang Ba Thánh Mẫu.
Giáp Thân Quận Văn Trường Thánh Mẫu.
Giáp Ngọ Vệ Thượng Khanh Thánh Mẫu,
Giáp Thìn Mãnh Phi Khanh Thánh Mẫu,
Giáp Dần Minh Văn Chương Thánh Mẫu.

Lục Nhâm Thánh Mẫu.

Thượng Nguyên Lập Thân Thiên Thánh Bà.
Trung Nguyên Kiến Thể Thiên Thánh Bà.
Hạ Nguyên An Hình Thiên Thánh Bà.

Tốn Cung Tứ Lục Nhân Thánh Bà,
Khôn Cung Nhị Hắc Địa Thánh Bà,
Trung Cung Ngũ Hoàng An Thai Thánh Bà.
Càn Cung Lục Bạch Thiên Thánh Bà.
Ly Cung Cửu Tử Hỏa Thánh Bà
Thiên Thân Hộ Thai Đồng Thánh Nương Bà.
Tạo Nhãn Thiên Nữ Thánh Nương Bà.
Đoài Cung Thất Xích Kim Thánh Bà
Cấn Cung Bát Bạch Thần Thánh Bà

Kiến Thiệt Thiên Nữ Thánh Nương Bà
Kiến Nhĩ Thiên Nữ Thánh Nương Bà
Kiến Tỵ Thiên Nữ Thánh Nương Bà
Kiến My Thiên Nữ Thánh Nương Bà

Giám Ý Thiên Nữ Thanh Nướng Bà
Giám Can Thiên Nữ Thánh Nương Bà
Giám Phế Thiên Nữ Thánh Nương Bà
Giám Thận Thiên Nữ Thánh Nương Bà
Giám Tỳ Thiên Nữ Thánh Nương Bà

Giám Xuân Xuân Đáo Hộ Hồn Bà.
Giám Hạ Hạ Đáo Dưỡng Khí Bà
Giám Thu Thu Đáo Thị Hồn Bà
Giám Đông Đông Đáo Huyết Thông Bà

Chuyển Nam Nữ Quyên Tâm Bà
Biến Nam Biến Nữ Từ Thiện Bà
Hóa Ngũ Hành Lục Giáp Linh Thánh Bà

Giám Hiếu Sinh Tâm Thập Nhị Hóa Bà

Duy nguyện, thánh bà giáng lâm hoa tọa. Hương hoa thỉnh.

Nhất tâm phụng thỉnh:
Kim niên, kim nguyệt, kim nhật, kim thời, hư không quá vãng thần tiên tứ trực công tào, trì phan đồng tử dẫn đạo tướng quan, Kim niên đương cai thái tuế .... Vương hành Khiến chí đức tôn thần, .... phán quan, .... hành binh, kim niên chính chiếu .... thái tuế tinh quân. ..... niên bảo mệnh chư vị thần thánh. bản cảnh thành hoàng, bản gia Thổ Địa phúc đức chính thần, định phúc táo quân, hương hỏa hữu cảm nhất thiêt minh thần môn thừa hộ úy tỉnh táo long quan giám trai sứ giả kiên lao địa thần.
Duy nguyện, bất sả uy quang lai giáng đàn tràng thụ tư cúng dàng.


Nhất tâm phụng thỉnh:
Gia tiên cao cao tổ khảo, cao cao tổ tỷ, thúc bá đệ huynh, cô di tỷ muội nhất thiết liệt vị chân linh. Cung thỉnh: ... môn đường thượng lịch đại gia tiên, .... môn đường thượng lịch đại gia tiên. Duy nguyện, bảo hộ tử tôn lai giáng đàn tràng thụ tư cúng dàng.

Chư thánh bà hách hách nỗ lực cứu quần sinh giám thử vi thành ý kỳ tốc giáng uy linh.

Bà cả thiên vương thủ hộ phòng
Khu trừ quỷ chúng nhất thời không

Đồng nam đồng nữ thân cung tráng
Chi tiết câu vinh bách mạch thông

Bà hai thiên đế thủ trung ương
Quan sát tòng tư khứ viễn phương

Nhược hữu hung ương giai tẩu tán
Cung kỳ hài tử mệnh diên trường

Bà ba thiên vương thủ hộ thân
Mặc phù hài tử dị thành nhân

Khu trục tà ma quy hải ngoại
Hài đồng quân lại thái bình xuân

Càn thát bà vương tịnh quỷ vương
Ngọc hoàng sắc hạ tống tha phương

Tòng kim hướng vật chư can phạm
Vô tri đồng tử báo an khang

Hướng lai triệu thỉnh ký mộc quang các tự chân gia giai hàm y liệt toại. Giáo hữu an toa chân ngôn cẩn đương trì tụng.

Thánh bà tòng không lai giáng hạ
Nguyện kỳ đan khổn phó hương duyên

Tài văn tuyên diễn diệu chân ngôn
Giáng phó pháp đàn an vị tọa

Án tra ma sa hạ (7 biến).

Ân cần phụng thỉnh chư vị thánh bà, chư vị thần linh, thổ địa... Thị nhật (dạ) kim thời quang giáng hương duyên chứng minh công đức. Dĩ kim tín chủ ..... Kiền cụ hương, hoa, đăng, trà, quả, thực lý đương phụng hiến. Giáo hữu biến thực biến thủy chân ngôn cẩn đương trì tụng.

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN

Nam mô tát phạ đát tha nga, đá phạ rô chỉ đế án tam bạt la tam bạt la hồng (3 biến).

CAM LỘ THỦY CHÂN NGÔN

Nam mô tô rô bà ra , đát tha nga đá ra, đát diệt tha. Án tô rô tô ra, bát ra tô rô sa bà ha (3 biến).

PHẢ CÚNG DÀNG CHÂN NGÔN

Án nga nga nẵng tam bà phạ phệt nhật la hộc (3 biến).

Nam mô phổ cúng dàng bồ tát ma ha tát (3 biến).
(pháp sự cầm mâm hoa, múa, đọc, rắc hoa)

Tán hương hoa lạc mãn hương diên
Thánh Bà tiền cúng dàng đồng căn sinh dị khí. Tám hoa lâm,

Phúc úc canh phân phương mãn hương diên.
Thánh Bà tiền cúng dàng, trản trản hoàng kim ngạc tán hoa lâm.

Phân phân bạch ngọc bàn mãn hương duyên. Thánh bà tiền cúng dàng. Tịnh nữ ngâm tiên khúc, tán hoa lâm

Đồng nhân xướng thiện tai mãn hương diên. Thánh bà tiền cúng dàng. Tam tuần kinh phụng hiến. Tán hoa lâm

Toái cẩm sái vân đoan, mãn hương diên. Bộ hạ tiền cúng dàng. Đạm bạc thử hương duyên, phân phương mãn tọa tiền.

Duy nguyện, hâm nạp thụ phó cảm ứng tự nhiên thiên trù thực. Vô lượng diệc vô biên. Tùy niệm giai xung túc. Phổ nguyện đồng cúng dàng. Đại thánh giái trừ hạn ách tiêu tai, tiêu tai diên thọ thiên tôn. kim thời lễ tạ, sở hữu sớ văn cần đương tuyên bạch.

Khế thủ chúc kiền điều ngự chủ
kim thân trượng lục độc xưng tôn
Diện như mãn nguyện bạch hào quang
giám sát tư thời kiền đảo ý
kim thời, kim thời khải thỉnh
hữu sớ tuyên đương hạnh đối uy quang cung duy từ thính cẩ đương tuyên bạch.


tuyên sớ.


Thượng lai văn sớ tuyên đọc dĩ chu sớ đối đàn tràng dụng bằng hỏa hóa.

Nam Mô Đăng Vân Lộ Bồ Tát Ma Ha Tát (3 Lần)

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH
Quán Tự Tại Bồ Tát hành thân Bát Nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách.
Xá Lợi Tử ! Sắc bất dị không; không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thụ hưởng hành thức diệc phục như thị.
Xá Lợi Tử ! Thị chư pháp không tướng, bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung vố sắc, vô thụ, tưởng, hành thức; vô nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô, khổ, tập, diệt, đạo; vô chí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố. Bồ Đề tát Đỏa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quải ngại, vô quải ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo , mộng tưởng cứu cánh niết bàn. Tam Thế Chư Phật, y Bat Nhã Ba la mật đa số, đắc a nậu đa la ta niệu tam bồ đề.
Cố tri bát nhã ba ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại thần chú, thi đai minh chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ chân thật bất hư, tức thuyết chú viết:
yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. ma ha bát nhã ba la mật đa. (3 lần).


Pháp sư, sái chuông mõ, tín chủ chặt tiền cho vào mâm gạo

Phục dĩ, huyền ư hữu tượng cần tất ứng, nhi đảo tất thông, thần hóa vô tư, hóa giải quan sát nhi tức tiễn. ngưỡng mông chi thần đức, liệt vị linh quan, các sinh hoan hỷ chi tâm, công bá từ bi chi niệm, tiền giải tố khổn, bất sả thiện công, sủ hung ác dĩ tiền tiêu, tỷ trinh tường nhi biến tập, tín chủ, hài nhi đẳng. phàm tâm dị mộng ư thánh tâm nhân. đạo năng thông thần đạo. dục tiêm linh chúc tất đồn. đầu từ phục nguyện giải trừ quan sát, hung tai. triệu thỉnh nghinh phúc lộc chi vân, thái tòng tư mệnh vị duyên trường tự thị, gia môn hanh thái, phàm chư hạn ách, kim đối đàn tiền kim đương thỉnh giải.

Hoặc ngộ tam tai chi tai kim thời phụng thỉnh giải.

Hoặc ngộ tứ sát chi tai kim thời phụng thỉnh giải.

Hoặc ngộ ngũ mộ chi tai kim thời phụng thỉnh giải.

Hoặc ngộ thái tuế chi tai kim thời phụng thỉnh giải.

Hoặc ngộ lục hại chi tai kim thời phụng thỉnh giải.

Hoặc ngộ hình xung chi tai kim thời phụng thỉnh giải.

Hoặc ngộ thất thương chi tai kim thời phụng thỉnh giải.

Hoặc ngộ cấp cước chi tai kim thời phụng thỉnh giải.

Hoặc ngộ ngũ quỷ chi tai kim thời phụng thỉnh giải.

Hoặc ngộ tứ trụ chi tai kim thời phụng thỉnh giải.

Hoặc ngộ lôi công chi tai kim thời phụng thỉnh giải.

Hoặc ngộ đoản mệnh chi tai kim thời phụng thỉnh giải.

Hoặc ngộ quỷ môn chi tai kim thời phụng thỉnh giải.

Hoặc ngộ kim tỏa chi tai kim thời phụng thỉnh giải.

Hoặc ngộ thiên cẩu chi tai kim thời phụng thỉnh giải.


Hoặc ngộ thiết xà chi tai kim thời phụng thỉnh giải.

Hoặc ngộ kim kê chi tai kim thời phụng thỉnh giải.

Hoặc ngộ thiên la chi tai kim thời phụng thỉnh giải.

Hoặc ngộ địa võng chi tai kim thời phụng thỉnh giải.

Hoặc ngộ táo quân chi tai kim thời phụng thỉnh giải.

Hoặc ngộ diêm vương chi tai kim thời phụng thỉnh giải.

Hoặc ngộ đoạn kiều chi tai kim thời phụng thỉnh giải.

Hoặc ngộ thâm thủy chi tai kim thời phụng thỉnh giải.


Hoặc ngộ lạc tỉnh chi tai kim thời phụng thỉnh giải.

Hoặc ngộ tứ thời chi tai kim thời phụng thỉnh giải.

Hoặc ngộ tứ quý chi tai kim thời phụng thỉnh giải.

Hoặc ngộ thiên điếu chi tai kim thời phụng thỉnh giải.

Hoặc ngộ hòa thượng chi tai kim thời phụng thỉnh giải.

Hoặc ngộ bách nhật chi tai kim thời phụng thỉnh giải.

Hoặc ngộ bạch hổ chi tai kim thời phụng thỉnh giải.

Hoặc ngộ thang hỏa chi tai kim thời phụng thỉnh giải.

Hoặc ngộ dục bồn chi tai kim thời phụng thỉnh giải.

Hoặc ngộ thiên nhật chi tai kim thời phụng thỉnh giải.

Hoặc ngộ tướng quân chi tai kim thời phụng thỉnh giải.

Hoặc ngộ dạ đề chi tai kim thời phụng thỉnh giải.

Hoặc ngộ hạ tình chi tai kim thời phụng thỉnh giải.


Còn....

Pháp sư Huyền Trí
21-08-2008, 12:58 AM
tiếp....
Nhất thiết quan sát hung ương kim đương giải kết, khai giải ngũ thần ôn. phù chú chuyển pháp luân, âm dương ly cách biệt, thủy hỏa đoạn càn khôn, gia nội đồng khang thái, nam nữ thọ trường tồn.
Tiêu Tai Giải ách thiên tôn.
Duyên Thọ ích toán thiên tôn
Đại đạo bất khả tư nghì công đức.


Pháp sự cầm mâm gạo tiền xảy 3 lần rồi đọc bài kệ giải kết:

Giải kết giải kết giải oan kết
Giải liễu đa sinh oan trái nghiệp
Tẩy tâm địch lư phát kiền thành
kim đối án tiền cầu giải kết

Giải kết giảii kết giải oan kết
Giải liễu tiền sinh oan hòa nghiệp
bách thiên vạn kiếp giải oán thù
Vô lượng vô biến đắc giải thoát

Án sĩ lâm bộ lâm diệt
Ngô kim vị nhữ giải kim tra
án cường trung cường cát trung cát
ma ha hội lý nan thù luật
nhât thiết oan gia ly ngã thân
ma ha bát nhã ba la mật

nam Mô giải oan kết bồ tát ma ha tát (3 biến)

Đoạn lấy những đồng tiền mặt có chữ rồi đếm theo quy tắc : sinh - lão - bệnh - tử. nếu dư sinh lão thì được, nếu không thì phải chặt tiền lại. khi được sinh lão thì phải bỏ đồng tiền sinh lão đó vào giếng nước ăn. Số còn lại thì hắt ra ngã ba đường.

sau đó vào tụng hồi hướng:

Cúng hóa bà công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phúc giai hồi hướng. Phổ nguyện trầm mịch chư chúng sinh, tốc vãng vô lượng quang phật sái. Thập phương tam thế nhất thiết Phật, chư tôn bồ tát ma ha tát, ma ha bát nhã ba la mật, tứ sinh cửu hữu đồng đăng hoa tạng huyền môn bát nạn tam đồ cộng nhập tỳ lư tính hải.
nam mô Sa Bà thế giới tam giới đạo sư tứ sinh từ phụ nhân thiên giáo chủ thiên bách ức hóa thân bản sư hòa thượng thích ca mâu ni phật ( 3 lần).

Tự quy
tự quy y Phật đượng nguyện chúng sinh thệ giải đại đạo phát vô lượng tâm.
Tự quy y Pháp đương nguyện chúng sinh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải
tự quy y T8ang đượng nguyện chúng sinh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại.

hòa nam thánh chúng

nguyện dĩ thử công đức
phổ cập ư nhất thiết
ngã đãng dữ chúng sinh
giai cộng thành Phật đạo

Xướng: Trai chủ kiền thành tạ lễ hóa bà 4 bái.


Tiễn Đàn:
Đàn tràng dĩ tất phụng tống chư vị hóa bà cập chư Phật thánh hồi quy.
Tại Đông phương quy Đông phương
tại tây phương quy Tây phương
Tại nam phương quy nam phương
tại bắc phương quy bắc phương
tại trung ương quy trung ương
tại thiên thượng thăng thiên thượng
tại hạ địa hoàn địa linh
Th1nh khứ lưu ân
thần khứ lưu phúc
Các xương thiên thu vạn vạn tuế.
nam Mô Đăng vân lô bồ tát ma ha tát.

tư thời đàn nghi cáo tất pháp sự chu viên, tượng đà sự thừa cận, phản ư tịch quang. Thánh cảnh long sa phượng liễn, tương huyên giá thiên cung.
Đại chúng chí thành khấu đầu tiễn biệt.

Pháp sư Huyền Trí
21-08-2008, 07:58 AM
Khi nhập đàn dùng 1 cành trúc nhỏ và 1 ly nước sái tịnh, tay trái cầm ly, tay phải bất ấn sai tịnh. Sái tịnh. đọc bài sau:

Dương chi tịnh thủy
biến sái tam thiên
tính không bát đức lợi nhân thiên
pháp giới quảng tăng duyên
diệt tội tiêu khiên
hỏa diệm hóa hồng liên ( nhiều lần).
Nam Mô Thanh Lương địa bồ tát ma ha tát (3 lần).


Khi hóa mã, đọc bài sau:
úm, ngũ lôi phát hỏa ----- tay bắt quyết đoài dậu.
Hỏa phát đan điền -------- tay bắt quyết mão thân.
Ngô Kim phát hỏa --------- tay bắt quyết Ngọ Ly.
Hỏa chiếu tứ phương ------ tay bắt quyết Dậu
úm, thiên hỏa ------------- tay bắt quyết Sửu
Úm địa hỏa --------------- tay bắt quyết Thân
Tam muôi chân hỏa ------- tay bát quyết Ly
Tốc giáng phần tư -------- tay bắt quyết Ngọ.
Úm Thiên hỏa ------------- tay bắt quyết mão.
Thiên diệm mãnh hỏa ----- tay bắt quyết Thân
hỏa thăng thiên thượng --- tay bắt quyết Thìn.
hoặc hữu thiên ma, ba tuần ngoại đạo, dĩ vi trở diệt, trảm diệt thân hình, .
thiên quan ------ bắt quyết Tý
Địa tích -- bắt quyết Sửu
Bảo hộ nhân sinh --- bắt quyết dần.

kim thần đệ tử .... phụng tống thiên đình.
Úm tốc khai --- thư chữ ( THIÊN - ĐỊA - THỦY)
Môn hồng phấn sa hạ, hợp minh thiên đế -- thư chữ (NHẬT - NGUYỆT).
Viên quang, thanh y sứ giả ---- thư chư THÌN.
Bạch y đồng nương ---- thư chữ Hợi
Di lặc phụng biểu ------- thư chữ sửu
át nan tê chương ------ thư chữ Ly
Quan Âm dẫn lộ -------- thư chữ sửu
ngọc nữ khai trương --- thư chữ ngọ
Kim đồng bút ký -- thư chữ Tý
Phán Quan lục danh --- thư chữ thìn.
trai chủ kỳ đảo, sở nguyện như tình

úm ma ni bát minh hồng --- thư cửu long phù.

Pháp sư Huyền Trí
21-08-2008, 11:01 PM
thư những chữ sau vào mã. thư xong đọc:

nam mô đăng vân lộ bồ tát ma ha tát ( 3 lần).

Pháp sư Huyền Trí
26-10-2008, 06:26 PM
chàng mệnh quan sát là một giờ phạm trong hệ thống giờ quan sát. Chàng có nghĩa là xung đột. Đứa bé này đẻ ra thì bản gắt, ốm vặt, quấy nhiễu. yểu mạng.

Sách Vạn Pháp Viết: " Tiểu nhi phạm Chàng mệnh thời: Dương yểu thọ, nan dưỡng. Nghi quá phòng đồng bái phụ mẫu hoặc nhượng thần thu chi nghĩa tử, nữ...

Nghĩa là: nếu tiểu nhi phạm giờ chàng mệnh quan sát thì yểu mạng, khó nuôi, nên bái cha mẹ nuôi bán cho thần thánh

Cách tính giờ Chàng Mệnh như sau:(trai gái tính chung):
sinh năm tý giờ tỵ, năm sửu giờ mùi, năm dần giờ tỵ, năm mão giờ tý, năm thìn giờ ngọ, năm tỵ giờ ngọ, năm ngọ giờ sửu, năm thân giờ ngọ, năm dậu giờ hợi, năm tuất giờ mùi, năm hợi giờ hợi.

Đây là bùa trị Chàng Mệnh quan sát, dán 2 đạo vào đàu giường.

http://img233.imageshack.us/img233/6876/chngmnhzt9.jpg (http://imageshack.us)
By quangtich (http://profile.imageshack.us/user/quangtich)


Dùng bùa Chàng mệnh quan sát này để trong gối,bán khoán cho thánh, tụng thêm kinh quan Âm Cao vương kinh.

Pháp sư Huyền Trí
29-10-2008, 10:25 PM
Mai Nhi Quan sát là một giờ xấu. Mai Nhi là chết theo. Sách viết " tang sự xuất, táng vật khán, thiêu phù chế hoá khả bảo bình an". Ngoài bắc bộ người ta gọi là Phải Vía đám ma, bị Rớp theo. Đứa trẻ mà phạm giờ này thì trong vòng 3 ngày khó toàn được mạng, nguy nhất là đạp trúng cơm lam phết áo quan, hoặc lúc người ta đang làm lễ phạm hàm hoặc tẩm liệm.

Cách tính giờ như sau:
Nam nữ tính chung.
Sinh giờ Sửu các năm Tý, năm Mão, năm Ngọ, năm Dậu,
Sinh giờ Mão các năm Sửu. năm Thìn, năm Mùi, năm Tuất
Sinh giờ Thân các năm Dần, năm Thân, năm Tỵ, năm Hợi.

Cách hóa giải rất đơn giản là chỉ việc đốt 3 đạo bùa sau trước cổng, không cho đi coi đám ma hoặc chôn cất trong vòng 1000 ngày tuổi.

Bùa trị Mai Nhi Quan Sát

http://img381.imageshack.us/img381/2417/mainhikk4.jpg (http://imageshack.us)
By quangtich (http://profile.imageshack.us/user/quangtich)

Pháp sư Huyền Trí
31-10-2008, 10:01 AM
độ quan nhương sát bảo mệnh khoa nghi


lô hương khởi triện  đạo khí đằng tường  thành tâm nhất chú phún thiên hương liễu nhiễu thấu khung thương  chu biến thập phương  chư thần hiện kim quang

thái thượng ngọc hoa tán cảnh hương vân phù cái đại thiên tôn  

chúc hương thần chú

đạo do tâm học  tâm giả hương truyền  hương nhiệt ngọc lô  tâm tồn đế tiền chân linh hạ phán  tiên bội lâm hiên  lệnh thần quan cáo  kính đạt cửu thiên

tịnh khẩu thần chú

đan chu khẩu thần  thổ uế trừ phân  thiệt thần chánh luân  thông mệnh dưỡng thần la thiên xỉ thần  khước tà vệ chân  hầu thần hổ bí  

khí thần dẫn tân tâm thần đan nguyên  lệnh ngã thông chân  tư thần luyện dịch  đạo khí trường tồn cấp cấp như luật lệnh

tịnh tâm thần chú

thái thượng thai tinh  ứng biến vô đình  khu tà phược mị  bảo mệnh hộ thân trí tuệ minh tịnh 

tâm thần an ninh  tam hồn vĩnh cửu  phách vô tang khuynh cấp cấp như luật lệnh

tịnh thân thần chú  

linh bảo thiên tôn  an úy thân hình  đệ tử hồn phách  ngũ tạng huyền minh thanh long bạch hổ 

đội trượng phân vân  chu tước huyền vũ  thị vệ ngã thân cấp cấp như luật lệnh

tịnh thiên địa thần chú

thiên địa tự nhiên  uế khí phân tán  đỗng trung huyền hư  hoảng lãng thái nguyên bát phương uy thần  sử ngã tự nhiên  linh bảo phù mệnh  phổ cáo cửu thiên

can la đáp na  đỗng cương thái huyền  trảm yêu phược tà  sát quỷ vạn thiên trung san thần chú  nguyên thủy ngọc văn  trì tụng nhất biến  khước quỷ diên niên

án hành ngũ nhạc  bát hải tri văn  ma vương thúc thủ  thị vệ ngã hiên hung uế tiêu tán  đạo khí trường tồn  cấp cấp như luật lệnh

   kim quang thần chú

thiên địa huyền tông  vạn khí bổn căn  quảng tu ức kiếp  chứng ngô thần thông tam giới nội ngoại  duy đạo độc tôn  thể hữu kim quang  phúc ánh ngô thân

thị chi bất kiến  thính chi bất văn  bao la thiên địa  dưỡng dục quần sanh tụng trì vạn biến  thân hữu quang minh  tam giới thị vệ  ngũ đế ti nghênh

vạn thần triêu lễ  dịch sử lôi đình  quỷ yêu tang đảm  tinh quái vong hình nội hữu phích lịch  lôi thần ẩn danh  đỗng tuệ giao triệt  ngũ khí đằng đằng

kim quang tốc hiện  phúc hộ chân nhân  cấp cấp như ngọc hoàng quang hàng luật lệnh sắc

   an thổ địa thần chú

nguyên thủy an trấn  phổ cáo vạn linh  nhạc độc chân quan  thổ địa kì linh tả xã hữu tắc  bất đắc vọng kinh  hồi hướng chánh đạo  nội ngoại trừng thanh

các an phương vị  bị thủ đàn đình  thái thượng hữu mệnh  sưu bộ tà tinh hộ pháp thần vương  bảo vệ tụng kinh  quy y đại đạo  nguyên hanh lợi trinh

cấp cấp như luật lệnh

thử gian thổ địa  thần chi tối linh  thăng thiên đạt địa  xuất u nhập minh vi ngô quan tấu  thủ hộ đàn đình  hữu công chi nhật  danh thư thượng thanh

thỉnh công tào

nhật cát thì lương  thiên địa khai trương  hữu cầu tất ứng  vô nguyện bất tòng nhất thiêu đạo hương  nhị thiêu đức hương  tam thiêu thanh tịnh bát bảo danh hương

hương vô loạn thiêu  thần vô loạn thỉnh  hữu sự kiền cung  thông đạt thánh hiền vô sự bất cảm nhiễu nháo thần môn  hương yên nhân uân  trùng đạt thần cung

hương yên hinh nùng  liễu nhiễu thiên môn  thượng đạt thiên đình  hạ thấu cửu u trung thấu nhân gian  cung miếu thánh hiền  nhất thiết hương hỏa  thiên chân vạn linh

nhật gian trị nhật tấu dương phù quan  dạ gian trị dạ tấu âm phù sử

tam giới phong văn thông truyền phù sử  thông thiên đạt địa tẩu mã công tào

đông phương giáp ất mộc điện phù quan  nam phương bính đinh hỏa điện phù quan

tây phương canh tân kim điện phù quan  bắc phương nhâm quý thủy điện phù quan

trung ương mậu dĩ thổ điện phù quan  ngũ phương phi hành báo tín phù quan

thượng giới thiên tiên trị phù sử   trung giới vân tiên trị phù thần

hạ giới thủy thần trị phù sử   tam giới truyền tấu trị phù thần

kim niên kim nguyệt trị phù sử   kim nhật kim thì trị phù thần

tẩu cáo bình an phổ đồng cung dưỡng

như kim văn ngô hương tấn thỉnh   phi vân tẩu mã hàng đàn đình trụ túc vân đầu tạm đẳng hậu   phủ thính đệ tử sự lai trần

cẩn vi bổn cảnh tín đồng    mệnh đái quan sát bất an ninh lao động phù quan phân đầu thỉnh   phụng thỉnh tam giới chúng thánh chân

lư san pháp chủ hứa chân nhân   lâm thủy chánh cung tam phu nhân

xá nhân vương dương nhị thái bảo   trừ quan trảm sát chư tương quân

tam thập lục cung bà tả nãi   thất thập nhị uyển chúng bà thần

tẩu cáo bình an phổ đồng cung dưỡng

phụng kính tài bạch liên mã phí   đằng vân giá vụ mạc lưu đình phùng san chi thì tiện sách mã   ngộ thủy chi thì tức hành thuyền

phù quan tốc khứ tốc tốc    mạc đãi thần hạ tái lai thôi

phù quan tốc khứ tốc tốc lai   mạc lệnh thần hạ thủ đàn thai

nhất khắc thì thần thông tam giới   hoảng hốt chi gian đáo đàn tiền mạc đạo thiên công vô báo ứng   cử đầu tam xích hữu thần minh lai như tế điện khứ như phong vân 

ngô phụng thái thượng lão quân sắc cấp cấp như luật lệnh     

hóa tài

thiên hữu tiền tinh  địa hữu tiền linh nam cực phát hỏa  hóa chỉ thành kim     vũ hoàng kim vạn

   di la cáo

thái thượng di la vô thượng thiên  diệu hữu huyền chân cảnh  miểu miểu tử kim khuyết

thái vi ngọc thanh cung  vô cực vô thượng thánh  khuếch lạc hoát quang minh

tịch tịch hạo vô tông  huyền phạm tổng thập phương  trạm tịch chân thường đạo khôi mạc đại thần thông

huyền khung cao thượng đế ngọc hoàng đại thiên tôn

hóa thân thỉnh tam nãi phu nhân

minh giác kích cổ 毃 la

thôi công tào

bộ cương đạp đẩu cửu cung bát quái chí kiếm trì giác

ất thanh long giác báo đông phương   đông phương phù sử tẩu mang mang

cước đạp dăng xà thủ chí kiếm   thân tọa hỏa long đáo đàn tràng

nhị thanh long giác báo nam phương   nam phương phù sử tẩu mang mang

đầu đái mạt ngạch thủ chí kiếm   thân kị bạch hạc hàng đạo tràng

tam thanh long giác báo tây phương   tây phương phù sử tẩu mang mang

đầu đính thiên tôn thủ chí ấn   thân khố mãnh hổ giá đàn đình

tứ thanh long giác báo bắc phương   bắc phương phù sử tẩu mang mang

đầu đái phượng quan linh tại thủ   tam giá vân dư hàng lai lâm

ngũ thanh long giác báo trung phương   trung phương phù sử tẩu mang mang

hạng quải kim quyển thủ chí thương   cước đạp hỏa luân hàng trung đàn

lục thanh long giác hưởng bất đình   âm thông tam giới thỉnh vạn linh

thiên chân vạn thánh tề hàng cách   thập phương chư thiên nạp dân tình

nhất thiết tín lễ hương hoa cung dưỡng   

khải thánh

tín lễ khải thỉnh

tam thanh tam cảnh vô thượng tam bảo thiên tôn

hạo thiên kim khuyết vô thượng chí tôn ngọc hoàng thượng đế

tam nguyên tam phẩm tam quan đại đế

thanh huyền thượng đế cứu khổ thiên tôn

nam cực trường sanh kỉ thọ đại đế

tây cực thái tố tổ mẫu nguyên quân

bắc cực chân vũ huyền thiên thượng đế

cửu thiên ứng nguyên phổ hóa thiên tôn

câu trần thượng cung thiên hoàng đại đế

ngọc đẩu tử vi tích phúc thiên tôn

văn xương thượng cung tử đồng đế quân

đông trù ti mệnh hộ trạch thiên tôn

cửu điệp thổ phủ cao hoàng thượng đế

hậu thổ hoàng linh địa kì hoàng quân

long hán đẩu phụ thiên tôn     tổ kiếp đẩu mỗ nguyên quân

nhật cung thái dương đế quân     nguyệt phủ thái âm hoàng quân

nam đẩu diên thọ tinh quân     bắc đẩu giải ách tinh quân

bổn mệnh nguyên thần tinh quân     tử khí nguyệt bột tinh quân

tiếu diên hội thượng chúng thánh     thành hoàng cảnh chủ thần quân

xã lệnh thái tuế tôn thần     nhất thiết hữu cảm thần kì

tẩu cáo bình an phổ đồng cung dưỡng

nhất thiết tín lễ

tái phần chân hương kiền thành khấu thỉnh

lư san pháp chủ đại pháp chân quân hứa chân nhân khấu

phúc kiến tỉnh cổ điền huyền lâm thủy chánh cung

lư san chánh pháp lâm thủy từ tế phu nhân thuận thiên thánh mẫu thái hậu trần nguyên quân khấu

lư san truyền pháp bát quái khu yêu thái hậu lâm nguyên quân khấu

lư san truyền pháp phiên san đảo miếu thái hậu lí nguyên quân khấu

kì lân tống tử cao nguyên suất   giam sanh đại thần hoàng xá nhân

chú sanh hổ đầu giang bà nãi   cứu sanh hộ nhi âu nương nương

thôi sanh bảo sản mã phu nhân   độ quan thu sát trâu nương nương

truy hồn đoạt phách thạch phu nhân   cứu tử hồi sanh nguyễn nương nương

vệ phòng bảo sản tằng phu nhân   phù dục hữu mệnh hứa nương nương

trảm quan vương dương nhị thái bảo   phù tang đan hà đại thánh vương

tam thập lục cung chư bà tả   thất thập nhị uyển chúng bà nương

mã lục xảo kế nhị phu nhân   hộ thai hổ mã nhị tương quân

độ quan thu sát chư thần tương   trảm quan lạc tỏa chúng tương quân

ngưỡng vọng thánh hiền tề hàng cách   phổ hàng hồng ân bảo sanh linh

hàm hoa hiến quả nghênh thánh giá   chước thủy thâu thành bạch dân tình

    thỉnh tam nãi   thỉnh đại nãi

 cung phần chân hương chuyên bái thỉnh   lâm thủy nguyên quân hiện kim thân

 lư san học pháp trần phu nhân   suất lĩnh thần binh thiên vạn nhân

 phụ thị hạ độ trần trường giả   mẫu thị tây hà cát phu nhân

 giáp dần niên xuân chánh nguyệt bán   dần thì sanh hạ nãi nương thân

 bát giác kim bồn lai trữ thủy   hương thang mộc dục nãi nương thân

 tam tuế tứ tuế đa linh lị   ngũ tuế lục tuế thậm thông minh

 thất tuế bát tuế khứ thực thái   cửu tuế thập tuế năng tụng kinh

 thập tam tuế thì khứ học pháp   chư bàn pháp lực tận thụ truyền

 quá phủ phùng châu thu yêu quái   phiên san đảo miếu nã yêu tinh

 bách hoa kiều đầu độ nam nữ   trừ quan trảm sát hiển uy linh

 tùy đái thần binh tam bách vạn   cổ giác phi lai lâm thủy cung

 thiên xử kì cầu thiên xử ứng   vạn gia khẩn đảo vạn gia linh

 thần đàn tiền chuyên bái thỉnh   phi vân tẩu mã hàng lai lâm

   thỉnh nhị nãi

 tái phần chân hương chuyên bái thỉnh   lâm cửu nguyên quân hiện kim thân

 thiên thượng yểu yểu địa mang mang   lâm nãi nguyên quân khởi hành cương

 cửu tiêu mang mang nương diễn pháp   địa hạ mang mang nương bộ cương

 thiên đình bộ cương thấu địa phủ   địa phủ bộ cương đáo nhân gian

 nhân gian hành cương kiêm đạp đẩu   đại nãi truyền pháp cứu vạn dân

 sơ trang kiều đầu bộ quỷ quái   cô san trắc hải noa yêu tinh

 chỉ thiên phát nguyện cứu sản nan   đại đức nguyên niên tiến triêu đình

 văn vũ bách quan tề kính ngưỡng   mân vương khâm tứ tạ nương ân

 tằng cứu cung trung tam hoàng hậu   sanh 淂 thái tử thậm thông minh

 thiên xử kì cầu thiên xử ứng   vạn gia khẩn đảo vạn gia linh

 như kim đàn tiền chuyên bái thỉnh   phi vân tẩu mã hàng đàn đình

   thỉnh tam nãi

 tam phần chân hương tam bái thỉnh   lí tam nguyên quân hiển uy linh

 thiên kí dương dương địa mang dương   tuyền châu hải khẩu lí tam nương

 cách san hô nương nương tiện ứng   vọng hải hoán nương nương tiện lai

 khẩu xuy long giác thông tam giới   thôi sanh bảo sản cứu phụ nhân

 tam đế tương quân tùy nương giá   lư san đại sử cân nương biên

 hữu tội yêu quỷ thượng gia tỏa   áp phối đàn tiền thủ sanh hồn

 nhất chỉ san băng thạch nham đảo   thành hoàng miếu lí hóa vi trần

 suất binh lĩnh tương trừ quan sát   trừ quan trảm sát bảo nhi đồng

 cát nhật đàn tiền cung bái thỉnh   đằng vân giá vụ hàng lai lâm

    thỉnh tạp lục cung   tứ phần chân hương kiền thành bái thỉnh

 lâm thủy đệ  nhất cung phúc châu phủ cổ điền huyền hoán tử bà nãi trần bà thần

 lâm thủy đệ  nhị cung diên bình phủ thuận xương huyền yết tử bà nãi hoàng bà thần

 lâm thủy đệ  tam cung phúc ninh phủ ninh đức huyền yêu tử bà nãi phương bà thần

 lâm thủy đệ  tứ cung hưng hóa phủ bồ điền huyền khiên tử bà nãi liễu bà thần

 lâm thủy đệ  ngũ cung kiến ninh phủ âu ninh huyền bão tử bà nãi lục bà thần

 lâm thủy đệ  lục cung phúc châu phủ trường nhạc huyền vệ tử bà nãi tống bà thần

 lâm thủy đệ  thất cung tuyền châu phủ tấn giang huyền cưỡng tử bà nãi lâm bà thần

 lâm thủy đệ  bát cung chương châu phủ chương phủ huyền hí tử bà nãi dương bà thần

 lâm thủy đệ  cửu cung đinh châu phủ liên thành huyền phủ tử bà nãi lí bà thần

 lâm thủy đệ  thập cung thiệu vũ phủ thái ninh huyền dưỡng tử bà nãi đổng bà thần

 lâm thủy đệ thập nhất cung phúc châu phủ phúc thanh huyền hộ tử bà nãi hà bà thần

 lâm thủy đệ thập nhị cung xa nham châu chương bình huyền tẩy tử bà nãi bành bà thần

 lâm thủy đệ thập tam cung kiến ninh phủ ninh dương huyền diêu tử bà nãi la bà thần

 lâm thủy đệ thập tứ cung tuyền châu phủ nam an huyền lãm tử bà nãi ngô bà thần

 lâm thủy đệ thập ngũ cung phúc châu phủ la nguyên huyền khiên tử bà nãi trịnh bà thần

 lâm thủy đệ thập lục cung phúc ninh phủ phúc đỉnh huyền tiếu tử bà nãi trương bà thần

 lâm thủy đệ thập thất cung kiến ninh phủ phổ thành huyền giáo tử bà nãi vương bà thần

 lâm thủy đệ thập bát cung phúc châu phủ hậu quan huyền môn tử bà nãi nghê bà thần

 lâm thủy đệ thập cửu cung đinh châu phủ trường đinh huyền 揹 tử bà nãi bao bà thần

 lâm thủy đệ nhị thập cung phúc châu phủ mân hậu huyền chú tử bà nãi tôn bà thần

 lâm thủy đệ nhập nhất cung phúc ninh phủ ninh đức huyền yết tử bà nãi triệu bà thần

 lâm thủy đệ nhập nhị cung hưng hóa phủ tiên du huyền huề tử bà nãi chu bà thần

 lâm thủy đệ nhập tam cung phúc châu phủ liên giang huyền bảo tử bà nãi trình bà thần

 lâm thủy đệ nhập tứ cung phúc châu phủ mân xuân huyền thác tử bà nãi diệp bà thần

 lâm thủy đệ nhập ngũ cung vĩnh xuân châu trúc bắc huyền phù tử bà nãi tiền bà thần

 lâm thủy đệ nhập lục cung phúc châu phủ vĩnh phúc huyền bãi tử bà nãi lưu bà thần

 lâm thủy đệ nhập thất cung tuyền châu phủ huệ an huyền uy tử bà nãi niếp bà thần

 lâm thủy đệ nhập bát cung thiệu vũ phủ quang trạch huyền đái tử bà nãi lưu bà thần

 lâm thủy đệ nhập cửu cung phúc châu phủ hậu quan huyền vẫn tử bà nãi ông bà thần

 lâm thủy đệ tam thập cung kiến ninh phủ chánh hòa huyền tống tử bà nãi phan bà thần

 lâm thủy đệ tạp nhất cung phúc ninh phủ phúc an huyền bộ tử bà nãi lăng bà thần

 lâm thủy đệ tạp nhị cung tuyền châu phủ đồng an huyền lâu tử bà nãi đặng bà thần

 lâm thủy đệ tạp tam cung phúc châu phủ mân thanh huyền dục tử bà nãi chu bà thần

 lâm thủy đệ tạp tứ cung diên bình phủ nam bình huyền thủ tử bà nãi kim bà thần

 lâm thủy đệ tạp ngũ cung tuyền châu phủ an khê huyền cố tử bà nãi thụ bà thần

 lâm thủy đệ tạp lục cung phúc ninh phủ hà bồ huyền khán tử bà nãi hồ bà thần

  tam thập lục cung chư bà tả   thất thập nhị uyển chúng bà thần

  bách hoa đầu kiều lí tam nương   ngân hoa tiểu tả kim tiểu nương

  xuất sanh viên đầu trương lão công   xuất sanh viên vĩ liễu lão bà

  đông viên ti thụ chiêm viên công   tây viên ti hoa lí hoa bà

  viên trung thủ tỉnh ngọc tỉnh công   viên trung cố thủy khương hoa bà

  hoa căn bồi thổ kỉ viên công   hoa hạ dịch thảo ngũ hoa bà

  hoa phủ ti du lưu tiểu tả   hoa tiền nhiên đăng tô tiểu nương

  hoa gian thiên tác ngao tiểu tả   hoa gian giải kết ổ tiểu nương

  viên trung tài thụ ngụy viên công   viên trung thiêm hoa hứa hoa nương

  văn ngô hương tấn tề hàng cách   tu hoa thu sát hiển uy linh

   thỉnh thất thập nhị bà nãi

  ngũ phần chân hương ngũ bái thỉnh   bái thỉnh nãi nương đáo lai lị

  chú sanh kí danh bà tả nãi   hộ thai phù dựng bà tả nương

  thai thần khán quản bà tả nãi   thai nhi chiếu cố bà tả nương

  thai trung động tĩnh bà tả nãi   thai nhi biến hóa bà tả nương

  phân nam phân nữ bà tả nãi   hoài thai thành nhi bà tả nương

  âm dương hòa hợp bà tả nãi   thiên địa giao thái bà tả nương

  dựng dục kết nhị bà tả nãi   sanh căn khai hoa bà tả nương

  pháp thiên sanh dục bà tả nãi   tượng địa hóa sanh bà tả nương

  lâm bồn thôi sanh bà tả nãi   phân vãn thuận lợi bà tả nương

  lộng chương lộng ngõa bà tả nãi   đầu thai xuất thế bà tả nương

  vân đầu tống tử bà tả nãi   phòng trung tiếp tử bà tả nương

  nhâm thần vô kinh bà tả nãi   tọa thảo vô ngu bà tả nương

  lưu sướng nguyên tuyền bà tả nãi   tuyền lưu bất định bà tả nương

  thụ dựng 淂 thai bà tả nãi   hộ phòng bảo sản bà tả nương

  thôi sản tiếp sanh bà tả nãi   xuất thế mộc dục bà tả nương

  phù nhi lưu sản bà tả nãi   lưu sản phù nhi bà tả nương

  phòng nhi đậu chẩn bà tả nãi   phòng nhi châu ma bà tả nương

  tí thang hậu nhũ bà tả nãi    cao ủy bính bà tả nương

  phòng trung cố nhi bà tả nãi   thính đầu cố nhi bà tả nương

  lộ trung hộ hồn bà tả nãi   môn tiền bảo mệnh bà tả nương

  sàng tiền sàng hậu bà tả nãi   sàng đầu sàng vĩ bà tả nương

  kiều đầu xưng tử bà tả nãi   phân biệt hoa chi bà tả nương

  giáo tử học hành bà tả nãi   giáo nhi giảng thoại bà tả nương

  giáo tử bộ 躣 bà tả nãi   giáo nhi hỉ tiếu bà tả nương

  bảo sanh khư bệnh bà tả nãi   hộ mệnh trừ tật bà tả nương

  hoành đức quảng tuệ bà tả nãi   quán thâu trí thông bà tả nương

  trừ kinh tiêu giản bà tả nãi   phòng nhi dạ đề bà tả nương

  giáo tử độc thư bà tả nãi   giáo nhi học nghệ bà tả nương

  khán tử mộc dục bà tả nãi   cố nhi tam xan bà tả nương

  phòng tử đăng cao bà tả nãi   cố nhi thủy hỏa bà tả nương

  hiếu thuận nhân ân bà tả nãi   trung thứ khiêm cung bà tả nương

  lễ nghĩa từ ái bà tả nãi   hỉ nộ ai nhạc bà tả nương

  phòng tử lí hiểm bà tả nãi   tị nhi nguy nan bà tả nương

  tiêu trừ tàn chi bà tả nãi   bảo toàn tàn khuyết bà tả nương

  quảng huệ động tĩnh bà tả nãi   minh tâm thức tính bà tả nương

  tiêu nhi hư hoang bà tả nãi   diệt nhi bạch thiệt bà tả nương

  hóa độ quan sát bà tả nãi   trường mệnh phú quý bà tả nương

  văn ngô hương tấn đồng cảm cách   độ quan tiêu sát bảo nhi đồng

    

điều quân khiển tương niệm bắc đẩu cửu thần bộ bát quái cửu cung quải đẩu tồn thân triệu ngũ quân phù ngũ phương các hóa nhất đạo

  ngô thân bất thị biệt nhất cá   ngô nãi lâm thủy trần phu nhân

  tự ấu huyền môn học chánh pháp   bái sư lư san hứa chân nhân

  chư bàn pháp lực ngô học tận   phụng sư hạ san cứu thế nhân

  phùng châu quá phủ thu yêu quái   bát mân các huyền trảm quỷ tinh

  ngọc phong thánh mẫu trần thái hậu   khâm tứ từ tế trần nguyên quân

  đầu đái mạt ngạch thủ chí kiếm   khẩu xuy long giác triệu thần binh

  yêu trát ma xà thông tam giới   niệm động chân ngôn thỉnh vạn linh

  ất thanh long giác cổ ất thông   đông phương ngũ doanh thanh kì quân

  thanh kì mộc quân thính triệu động   trảm quắc đông phương quỷ yêu phân

  trảm quắc đông phương quỷ yêu phân   cổ giác tề minh

  nhị thanh long giác cổ nhị thông   nam phương cửu doanh hồng kì quân

  hồng kì hỏa quân thính triệu động   thù diệt nam phương quỷ mị phân

  quỷ mị văn phong miểu vô tung

  tam thanh long giác tam thông cổ   tây phương tứ doanh binh uy vũ

  bạch kì kim quân thính ngô triệu   tiêu diệt tây phương quỷ sát phân

  quỷ sát văn phong tẩu vô tung

  tứ thanh long giác cổ tứ thông   bắc phương thất doanh hắc kì quân

  hắc kì thủy quân thính ngô triệu   yểm sát bắc phương quỷ ma phân

  quỷ ma văn phong đào vô tung

  ngũ thanh long giác cổ ngũ thông   trung ương ngũ doanh hoàng kì quân

  hoàng kì thổ quân trung quân trấn   tứ phương bát diện sách ứng quân

  truy sát tứ phương quỷ yêu quái   trảm tuyệt bát diện ma sát tung

  cá cá phấn dũng bất thối hậu   ngô đương thưởng tứ nhữ chiến công

  như kim an doanh thả hậu lệnh   thính hậu phá quan bảo nhi đồng

  hương hoa trà thủy khả tự dụng   hưu tức phiến khắc thính lệnh truyền

    an linh chú

 nguyên thủy an trấn  phổ cáo vạn linh  nhạc độc chân quan  thổ địa kì linh

 tả xã hữu tắc  bất đắc vọng kinh  hồi hướng chánh đạo  nội ngoại trừng thanh

 các an phương vị  bị thủ đàn đình  thái thượng hữu mệnh  sưu bộ tà tinh

 hộ pháp thần vương  bảo vệ tụng kinh  quy y đại đạo  nguyên hanh lợi trinh

 cấp cấp như luật lệnh

thành nhân tháp thất tằng bảo tháp cổ tiền nhập bát cá mỗi tồn mễ bách nhị thập lạp cổ tiền chiếu tằng sổ tự an phóng

cung phần chân hương chuyên bái thỉnh

cửu thiên huyền nữ ứng hóa nguyên quân  dao trì vương mẫu thái tố nguyên quân

vệ phòng thánh mẫu chú sanh nguyên quân  ngân hà chức nữ trinh khiết nguyên quân

quan âm đại sĩ tự tại nguyên quân  thiên thượng thánh mẫu phổ tế nguyên quân

hoa nhạc tam nương nhân tế nguyên quân  tào nga tiên nữ từ hiếu nguyên quân

mạnh hiền lão mỗ từ nghĩa nguyên quân  nhạc hiền lão mỗ đại đức nguyên quân

nữ oa nương nương đại huệ nguyên quân  hậu thổ địa kì khôn đức nguyên quân

đông trù phu nhân táo phủ nguyên quân  tử quang thánh mẫu đẩu mỗ nguyên quân

lâm thủy phu nhân từ tế nguyên quân  lâm lí phu nhân thái hậu nguyên quân

thùy từ cảm cách nhất thiết tín lễ

tích thì từ mẫu tâm   đông ái nhi nữ thiết   thập nguyệt hoài thai 

tam niên nhũ bộ huyết   cơ khát uy thang phạn   tật bệnh ưu khổ triệt

hàn noãn tăng giảm y   vi nhi thụ ma sách   ngoại phó khóa thư lại

vọng tử thành hiền triết   nhất đán thành danh thì   môn tường quang diệu khiết

nhi nữ thành dữ bại   thiện ác tự phân biệt   cát khánh cập an nhạc

giai nhân quả thiện kết   thành nhân tủng bảo tháp   đoan lại hiền mẫu thế

tín lễ chư thánh hiền   minh phù từ nhân kệ

 nhất tằng bảo tháp thiên địa ân  thiên địa ân đức tối nan vong

 dưỡng dục quần sanh tư vạn loại  tam  ngũ hành trợ sanh toàn

 nhị tằng bảo tháp phụ mẫu ân  phụ mẫu ân tình hải dạng thâm

 thập nguyệt gian tân tam niên khổ  vi tử tu đương hiếu song thân

 tam tằng bảo tháp quốc gia ân  quốc gia ân đức thậm viễn trường

 san hà thủy thổ cung thụ dụng  bồi dục tài năng bảo an toàn

 tứ tằng bảo tháp huynh đệ ân  huynh đệ tả muội hỗ tương bang

 cốt nhục đồng bào tình nghĩa trọng  hỗ ái hỗ trợ lí ứng đương

 ngũ tằng bảo tháp phu thê ân  phu thê ân ái bách thế duyên

 phu tôn thê lai thê kính phu  gia môn hòa thuận nhạc an khang

 lục tằng bảo tháp sư trường ân  sư trường ân trọng như san dương

 hối nhân bất quyện tự thanh khổ  bồi dục đào lí báo xuân phong

 thất tằng bảo tháp bằng hữu ân  bằng hữu ân nghĩa vạn cổ dương

 thế tha chỉ lệ cần khổ trác  thanh vân đằng đạt khiêu long môn

 thất tằng bảo tháp thất bảo thần  thất tinh chiếu diệu củng nguyên thần

nhập ý  

độ quan nhương sát

lâm thủy cung trung tam nguyên quân  nhương độ giải thoát quan sát

lư san pháp lực quảng vô biên  trừ quan trảm sát bảo bình an

bách nhật   thiên nhật   tứ quý   tứ trụ   kim kê đoạn kiều   dạ đề   diêm vương   kim tỏa   thiên điếu trực nan   hưu am hòa thượng 

kim kiều  quỷ môn  kim kê lạc tỉnh mai nhi   tràng mệnh   tương quân tiễn  ngũ quỷ   thiết xà thang hỏa   lôi công đả não  kê phi  diêm vương thủ mệnh

đoản mệnh  cấp cước   quỷ hạn   đoạn hồn   vô tình   dục bồn  kê minh   thâm thủy   thôn đạm   mê hồn   thủy hỏa  bạch hổ

thái tuế   thái dương   tang môn   thái âm   ngũ quỷ  tử phù   tuế phá   long đức   bạch hổ   phúc đức  thiên cẩu   bệnh phù  

phi liêm   không vong   đao chiêm  điếu khách   dương nhận   kiếm phong   quan phù   khẩu thiệt  huyết quang   lưu hà   thư hùng  

hoàng phan   báo vĩ  đại háo   tiểu háo   tuế phá   thiên sát   địa sát    niên nguyệt nhật thì chư bàn thần sát   

cung thỉnh tổ sư thu quan sát   

bổn sư thu quan sát  thất tổ tiên sư thu quan sát  mao san tam lang thu quan sát   mông san bát lang thu quan sát  lư san cửu lang thu quan sát 

vương mẫu nương nương thu quan sát  tam vị nguyên quân thân đáo thử thu nhĩ  

niên trung quan sát  nguyệt trung quan sát  nhật trung quan sát thì trung quan sát  thổ vương thái tuế tọa hạ thiên nhị bách thần sát  thần vương giá tiền nhất thập ngũ chủng quỷ sát 

bách hoa kiều đầu tạp lục quan sát  thu lai giao dữ đại nhân thân  thiên la thần  địa la thần  kim la thần  hỏa la thần 

nhất thiết quan sát hóa vi trần  cấp cấp như luật lệnh

Pháp sư Huyền Trí
24-12-2008, 12:48 PM
Trẻ sinh ra mắt cứ ngố ngố, mắt nhìn trân trân, khó nuôi, còn nhỏ mà hay thở dài, rầu rĩ ắt là phạm giờ thiên điếu. Dùng ngay cách tính sau để biết được giờ thiên điếu:
sinh năm Tý, năm Thìn, năm Thân mà đẻ vào giờ Tỵ, giờ Ngọ
Sinh Năm Tỵ,năm Dậu, năm Sửu mà đẻ vào giờ Tý, giờ Mão.
Sinh năm Dần, năm Ngọ, năm Tuất mà đẻ vào giờ Thìn, giờ Ngọ.
Sinh năm Mão,năm Hợi, Năm Mùi mà đẻ vào giờ Ngọ, giờ Thân.

Hóa giải bằng cách cho nhận con nuôi, mang đi nơi khác ở ít ngày hoặc bán khoán cho thần thánh.

bùa sau có thể để đầu giường, lập tức hóa giải.


http://i524.photobucket.com/albums/cc327/chunhon/quansat.jpg

Pháp sư Huyền Trí
24-12-2008, 01:05 PM
Trẻ Phạm giờ thang hỏa rất dễ bị sa đì (ruột chảy xuống bìu dái) tắc tiểu và một số bệnh hay gặp ở bộ phận sinh dục. Nguy hiểm nhất là sẽ bị họa nước sôi lửa bỏng. Chú ý nước sôi. Dùng bùa này để trên bàn thờ gia tiên, có thể bảo vệ cho bé.
muốn biết bé có mắc giờ Thang Hỏa hay không, coi bảng tính sau:
sanh năm Tý giờ Ngọ
sanh năm Sửu giờ Mùi
Sanh năm Dần giờ Dần
Sanh Năm Mão giờ Ngọ
Sanh Năm Thìn giờ Mùi
Sanh năm Tỵ giờ Dần
Sanh năm Ngọ giờ Ngọ
Sanh năm Mùi giờ Mùi
Sanh năm Thân giờ Dần
Sanh năm Dậu giờ Ngọ
Sanh Năm Tuất giờ Mùi
Sanh Năm Hợi giờ Dần.


http://i524.photobucket.com/albums/cc327/chunhon/quansat001.jpg

Pháp sư Huyền Trí
24-12-2008, 05:48 PM
Đoản mệnh có nghĩa là chết non, trong năm đầu lại còn lười ăn, hàn nhiệt, khó nuôi. Giờ này rất là nguy hiểm cho sinh mạng đứa trẻ, co nơi người ta còn mời các thầy về cúng di cung hoán số cho đứa trẻ. Tính giờ Đoản Mệnh như sau:
Sinh năm Tý vào giờ Tỵ
Sinh năm Sửu vào giờ Dần
Sinh năm Dần vào giờ Thìn.
Sinh năm Mão vào giờ Mùi
Sinh năm Thìn vào giờ Tỵ
Sinh năm Tỵ vào giờ Dần
Sinh năm Ngọ vào giờ Thìn
Sinh năm Mùi vào giờ Mùi
Sinh năm Thân vào giờ Tỵ
Sinh năm Dậu vào giờ Dần
Sinh năm Tuất vào giờ Thìn
Sinh năm Hợi vào giờ Mùi

gấp bùa này lại cho trẻ đeo để hóa giải:


http://i524.photobucket.com/albums/cc327/chunhon/quansat002.jpg

Pháp sư Huyền Trí
24-12-2008, 05:59 PM
Thiên Cẩu là chó giời. Tương truyền Thiên Cẩu có tên là Thân Công Báo, trong cúng lễ người ta kiêng giờ Thiên Cẩu hạ thực, vì cho rằng cúng giờ này chó giời sẽ ăn hết đồ cúng. Mỗi khi Nhật thực và nguyệt thực người ta cho rằng là do chó giời ăn và dùng xông nồi ra gõ.
Trẻ đẻ phạm giờ này sẽ hay bị họa huyết quang, không nên không cho trẻ coi nhật thực và nguyệt thực. Có bảng tính giờ như sau và lá bùa hóa giải. Mời thầy cề cúng khoa thiên cẩu.

Sinh năm Tý vào giờ Tuất
Sinh năm Sửu vào giờ Hợi.
Sinh năm Dần vào giờ Tý
Sinh năm Mão vào giờ Sửu
Sinh năm Thìn vào giờ Dần
Sinh năm Tỵ vào giờ Mão
Sinh năm Ngọ vào giờ Thìn
Sinh năm Mùi vào giờ Tỵ
Sinh năm Thân vào giờ Ngọ
Sinh năm Dậu vào giờ Mùi
Sinh năm Tuất vào giờ Thân
Sinh năm Hợi vào giờ Dậu
http://i524.photobucket.com/albums/cc327/chunhon/quansat003.jpg

PAJERO
30-03-2009, 10:37 PM
thay oi, cho em hoi, bi say thai lien tiep di kham nhung ko tim ra nguyen nhan thi fai lam sao vay thay? co the ap dung nhung bua tren duoc ko?

huyentong
30-03-2009, 10:57 PM
nếu bị sảy thai phải dùng Tắm Sài Pháp !

PAJERO
31-03-2009, 11:40 AM
Tắm Sài Pháp là gì vậy bạn ? Có thể giải thích rõ cho mình biết về công dụng cũng như cách làm, và mình cũng muốn biết làm thế nào để có được. Mình mới tham gia diễn đàn nên chưa biết nhiều. Rất cảm ơn bạn.

huyentong
03-04-2009, 08:58 PM
Tắm Sài Pháp là phép giúp người ta trừ bỏ những yếu tố là nguyên nhân gây sảy thai nhiều lần. Ví dụ như do máu huyết bất đồng hay do ta đi thăm hỏi những người vừa bị sảy thay hay phá thai hoặc có con cái bị yểu tử mà vô tình bị cái vong linh đó bám theo.... và nhiều nguyên nhân khác nữa... Thầy phải khám xem là do vì đâu rồi mới có cách trị phù hợp
Pháp này do Pháp Sư thực hiện chứ ta không tự làm được. Thầy sẽ dặn người đó khi ra khỏi nhà đến Điện Thờ làm phép thì phải nói vào không trung câu gì, phải mang quần áo đi để thay sau khi làm phép y như là tắm thật. Pháp này khá tỷ mỉ và chi tiết, nếu tuân thủ đúng các bước do Thầy hướng dẫn thì rất hiệu nghiệm. Bạn có thể liên lạc với tôi qua linhquangbaokhi@gmail.com

PAJERO
04-04-2009, 03:22 PM
Em vô cùng cảm ơn thầy. Em sẽ liên lạc với thầy theo địa chỉ mail của thầy sau. Chúc thầy sức khỏe!

ngochop3355
16-12-2010, 07:13 PM
解時官煞小僮
香奉献供養請迎佛聖靈神信主某虔
相香奉献今時召請降人間信主某
誠心敬禮錫福永千年
南無香雲盖菩薩 摩訶薩三變
竊以法延初啟淨供夫塵廬排辨以莊
嚴恐往來之濊濁先憑法水灌灑壇
場凈濊真言謹當持誦
皎皎金波含玉斬 霏霏白露散瓊相
金相一摘灑壇場 垢濊精壇悉清淨
唵北帝吒天神那羅地吒沙下三變
竊以洪濛初判天地開分陰陽造化之
功仰乾坤生成之德恭焚五分之真
香普照十方之賢聖 伏願
上天照鋻降下來臨仗此真言用身成
悃 兹臣謹奏為越南國 今臣信
主某叶仝夫妻等生获小僮所犯某
養毓艱難日夜驚煌晨惛恐恐叩無
門而可有禱聖
謹取今月吉日虔請命法就于殿處修
設壇場解時觀煞法壇一延而散遵
行科梵宣演儀聞望賜威光府臨法
席教有召請真言謹當持誦
以此灵聲伸召請 河沙聖衆願聞知
仗乘三寳力加持 今日今時來降赴
南無部部帝哩伽哩多哩怛多他多那
上來召請真言宣揚已竟衆等虔誠焚
香迎請
一心奉請上聖盛原尊師附天大法獫
天地該治萬邦兼之三府職統中界
塵自然威靈神通廣大
惟願不捨威光降臨御殿前解除百
煞小僮受斯供養 香花請
一心奉請五方閻王呼烝奉請太陰彭
憍太白彭居太初彭質守護本命神
官王彭雲凟幽精爽靈夜叉羅烝受
命神官青龍白虎朱雀玄武鬼王守
護本命神官呼實呼剎鬼王急剎夭
死神官鬼王洛死神官鬼王守護本
命神官
惟願降赴本壇受斯供養 香花請
一心奉請三郞柜門祿存聞曲神官兼
禎武曲神官破君同二十八宿星君
太乙小吉傳宗從恢菏恢神官
惟願降赴本壇受斯供養 香花請
一心奉請亶壇鬼王乾闥婆王神王百
剎等神閻王官和天上官天弔官四
住官白虎官樂井官閻王官汲脚官
流河官陽火官天狗官樂貧官雷功
官金剉官短命官夜提官切蛇官天
囉地罔官龍刑蛇刑牛刑貓刑馬刑
猴刑雞刑犭刑豬刑一切五鬼汲脚
交烝星辰神剎廣濟返音晤孟天地
交煞返陽晤孟四門殺是大殺夫嗌
将君九氣神殺天地暗殺天恩含持
洪囉天囉神殺僮子灶君及諸位花
之官殺百殺年月日時神官二十時
神一切等諸神官
惟願降赴道場受斯供養香花請
一心奉請天地年月日時龍王天地五
方五帝五龍君
惟願降赴道場受斯供養香花請
一心奉請婆奇天王婆 𠄩 天王十二時
婆九天都天仙聖婆三界聖賢六宮
皇母大真仙一切花主
惟願降赴道場受斯供養 香花請
一心奉請天婆地婆十二時婆三界聖
賢頭婆目婆取婆足婆四肢八脉五
臟六腑二十四節每位聖婆護持孩
子降赴道場證明功德
上來召請既沐光臨教有安痤真言謹
當持誦
聖衆從空來 降下 闊然心月聽加陀
隨方應現變光明 願降法延安寳痤
唵迦摩囉沙下三變
上來安痤真言宣扬已竟信主虔相奉
献於真朱仙加持於悲咒如來教有
變食真言皆誠法位凝憑大衆同聲
持誦
佛四歇伽甘潞水 增持變化不兹議
一才一食量無邊 萬聖千賢皆冲夙
南無薩陂怛他蛾多陂鮋枳帝唵三跋
羅三跋羅吽 三變
南無蘇鮋婆那怛他蛾哆那怛姪他唵
穌鮋穌鮋鉢囉穌鮋鉢囉穌鮋娑婆
訶 三變
上來變食及甘潞真言宣扬已竟能令
供具一切無邊上献聖献賢願垂納
受信主某虔誠都身奉献
唵怕熱囉摩訶香花燈茶果食都身奉献
上來献供已周具有疏文虔伸上奏
斬棺材法
一斬斬木殃二斬斬木殃三斬斬木殃
木死生人 某 壽長急急斬棺材沙下
勅掘棺材之終三災光歲星生魂出二
六錫將世代刑人入急急掘棺材沙

第一念錫相刑人入于棺材之終有金
銀刑相咍命𢙪 数渚生人 某 自今向
後身躬康太命位平安百福弁臻諸
災消滅急急入棺材沙下十二變


神雞解除限言殺鬼


神雞靈靈 陰陽之精 通之天地
巡察五更 性禀五德 命属五行
青龍水廢 鬼眛文經 已雞世代
改死還生 人人康太 物物含亨
除災送厄 不得九頂 急如律令
一溥二溥三溥棺材凶精惡玅不感開
送去他方蓬氣岸自金向後永無災
急急如溥棺材沙下 ( 解厄錢解𥺊 )
伏以斗中解厄刀舌斬夭散錢米之靈
文百邪風解誦解寃之神咒
天將冰消衆等虔誠金當請解
或犯官察之厄今當請解
或犯年月日時之厄今當請解
或犯十二時之厄今當請解
或犯大察短命之厄今當請解
或犯天狗金剉切蛇之厄今當請解
或犯正官察閻王殺時之厄今當請解
或犯天雷土公 或犯天囉地罔
或犯五鬼之門 或犯汲脚交察
或犯精時神察 或犯短命廣濟
或犯普音悞命 或犯返扬悞命
或犯大察夫良 或犯九氣神察
或犯天地交察 或犯四門察時
或犯天地暗殺 或犯天温寒致
或犯洪囉天察 或犯洪囉地察
或犯馬玀蛇四 或犯僮子灶君
或犯前刦輪回 或犯乾韃婆王
或犯十五衆鬼 或犯十二化婆
或犯年月日蒔 或犯年月日時
或犯命窮算尽 或犯夭精怪夢
消災解厄天尊
開解五神門 夫咒練法輪
陰陽离槅別 水火斷乾坤
家内同康太 男女享長存
急急如律令
南無解寃結菩薩摩訶薩三變
mình có khoa giải giờ tiểu đồng mong đc sự góp ý của các thầy

Pháp sư Huyền Trí
17-12-2010, 08:07 AM
解時官煞小僮
香奉献供養請迎佛聖靈神信主某虔
相香奉献今時召請降人間信主某
誠心敬禮錫福永千年
南無香雲盖菩薩 摩訶薩三變
竊以法延初啟淨供夫塵廬排辨以莊
嚴恐往來之濊濁先憑法水灌灑壇
場凈濊真言謹當持誦
皎皎金波含玉斬 霏霏白露散瓊相
金相一摘灑壇場 垢濊精壇悉清淨
唵北帝吒天神那羅地吒沙下三變
竊以洪濛初判天地開分陰陽造化之
功仰乾坤生成之德恭焚五分之真
香普照十方之賢聖 伏願
上天照鋻降下來臨仗此真言用身成
悃 兹臣謹奏為越南國 今臣信
主某叶仝夫妻等生获小僮所犯某
養毓艱難日夜驚煌晨惛恐恐叩無
門而可有禱聖
謹取今月吉日虔請命法就于殿處修
設壇場解時觀煞法壇一延而散遵
行科梵宣演儀聞望賜威光府臨法
席教有召請真言謹當持誦
以此灵聲伸召請 河沙聖衆願聞知
仗乘三寳力加持 今日今時來降赴
南無部部帝哩伽哩多哩怛多他多那
上來召請真言宣揚已竟衆等虔誠焚
香迎請
一心奉請上聖盛原尊師附天大法獫
天地該治萬邦兼之三府職統中界
塵自然威靈神通廣大
惟願不捨威光降臨御殿前解除百
煞小僮受斯供養 香花請
一心奉請五方閻王呼烝奉請太陰彭
憍太白彭居太初彭質守護本命神
官王彭雲凟幽精爽靈夜叉羅烝受
命神官青龍白虎朱雀玄武鬼王守
護本命神官呼實呼剎鬼王急剎夭
死神官鬼王洛死神官鬼王守護本
命神官
惟願降赴本壇受斯供養 香花請
一心奉請三郞柜門祿存聞曲神官兼
禎武曲神官破君同二十八宿星君
太乙小吉傳宗從恢菏恢神官
惟願降赴本壇受斯供養 香花請
一心奉請亶壇鬼王乾闥婆王神王百
剎等神閻王官和天上官天弔官四
住官白虎官樂井官閻王官汲脚官
流河官陽火官天狗官樂貧官雷功
官金剉官短命官夜提官切蛇官天
囉地罔官龍刑蛇刑牛刑貓刑馬刑
猴刑雞刑犭刑豬刑一切五鬼汲脚
交烝星辰神剎廣濟返音晤孟天地
交煞返陽晤孟四門殺是大殺夫嗌
将君九氣神殺天地暗殺天恩含持
洪囉天囉神殺僮子灶君及諸位花
之官殺百殺年月日時神官二十時
神一切等諸神官
惟願降赴道場受斯供養香花請
一心奉請天地年月日時龍王天地五
方五帝五龍君
惟願降赴道場受斯供養香花請
一心奉請婆奇天王婆 天王十二時
婆九天都天仙聖婆三界聖賢六宮
皇母大真仙一切花主
惟願降赴道場受斯供養 香花請
一心奉請天婆地婆十二時婆三界聖
賢頭婆目婆取婆足婆四肢八脉五
臟六腑二十四節每位聖婆護持孩
子降赴道場證明功德
上來召請既沐光臨教有安痤真言謹
當持誦
聖衆從空來 降下 闊然心月聽加陀
隨方應現變光明 願降法延安寳痤
唵迦摩囉沙下三變
上來安痤真言宣扬已竟信主虔相奉
献於真朱仙加持於悲咒如來教有
變食真言皆誠法位凝憑大衆同聲
持誦
佛四歇伽甘潞水 增持變化不兹議
一才一食量無邊 萬聖千賢皆冲夙
南無薩陂怛他蛾多陂鮋枳帝唵三跋
羅三跋羅吽 三變
南無蘇鮋婆那怛他蛾哆那怛姪他唵
穌鮋穌鮋鉢囉穌鮋鉢囉穌鮋娑婆
訶 三變
上來變食及甘潞真言宣扬已竟能令
供具一切無邊上献聖献賢願垂納
受信主某虔誠都身奉献
唵怕熱囉摩訶香花燈茶果食都身奉献
上來献供已周具有疏文虔伸上奏
斬棺材法
一斬斬木殃二斬斬木殃三斬斬木殃
木死生人 某 壽長急急斬棺材沙下
勅掘棺材之終三災光歲星生魂出二
六錫將世代刑人入急急掘棺材沙

第一念錫相刑人入于棺材之終有金
銀刑相咍命 数渚生人 某 自今向
後身躬康太命位平安百福弁臻諸
災消滅急急入棺材沙下十二變


神雞解除限言殺鬼


神雞靈靈 陰陽之精 通之天地
巡察五更 性禀五德 命属五行
青龍水廢 鬼眛文經 已雞世代
改死還生 人人康太 物物含亨
除災送厄 不得九頂 急如律令
一溥二溥三溥棺材凶精惡玅不感開
送去他方蓬氣岸自金向後永無災
急急如溥棺材沙下 ( 解厄錢解 )
伏以斗中解厄刀舌斬夭散錢米之靈
文百邪風解誦解寃之神咒
天將冰消衆等虔誠金當請解
或犯官察之厄今當請解
或犯年月日時之厄今當請解
或犯十二時之厄今當請解
或犯大察短命之厄今當請解
或犯天狗金剉切蛇之厄今當請解
或犯正官察閻王殺時之厄今當請解
或犯天雷土公 或犯天囉地罔
或犯五鬼之門 或犯汲脚交察
或犯精時神察 或犯短命廣濟
或犯普音悞命 或犯返扬悞命
或犯大察夫良 或犯九氣神察
或犯天地交察 或犯四門察時
或犯天地暗殺 或犯天温寒致
或犯洪囉天察 或犯洪囉地察
或犯馬玀蛇四 或犯僮子灶君
或犯前刦輪回 或犯乾韃婆王
或犯十五衆鬼 或犯十二化婆
或犯年月日蒔 或犯年月日時
或犯命窮算尽 或犯夭精怪夢
消災解厄天尊
開解五神門 夫咒練法輪
陰陽离槅別 水火斷乾坤
家内同康太 男女享長存
急急如律令
南無解寃結菩薩摩訶薩三變
mình có khoa giải giờ tiểu đồng mong đc sự góp ý của các thầy
Tạm dịchgiải thì quan sát tiểu đồng

hương phụng hiến cung dưỡng thỉnh nghênh phật
thánh linh thần tín chủ mỗ kiền

tương hương phụng hiến kim thì triệu thỉnh
hàng nhân gian tín chủ mỗ

thành tâm kính lễ tích phúc vĩnh thiên
niên

nam vô hương vân cái bồ tát
ma ha tát tam biến

thiết dĩ pháp diên sơ khải tịnh cung
phu trần lư bài biện dĩ trang

nghiêm khủng vãng lai chi uế trọc tiên
bằng pháp thủy quán sái đàn

tràng tịnh uế chân ngôn cẩn đương trì
tụng

kiểu kiểu kim ba hàm ngọc trảm
phi phi bạch lộ tán quỳnh tương

kim tương nhất trích sái đàn tràng
cấu uế tinh đàn tất thanh tịnh

úm bắc đế trá thiên thần na la
địa trá sa hạ tam biến

thiết dĩ hồng mông sơ phán thiên địa
khai phân âm dương tạo hóa chi

công ngưỡng can khôn sanh thành chi đức
cung phần ngũ phân chi chân

hương phổ chiếu thập phương chi hiền thánh
phục nguyện

thượng thiên chiếu 鋻 hàng hạ lai lâm
trượng thử chân ngôn dụng thân thành

khổn tư thần cẩn tấu vi việt
nam quốc kim thần tín

chủ mỗ hiệp đồng phu thê đẳng sanh
hoạch tiểu đồng sở phạm mỗ

dưỡng dục gian nan nhật dạ kinh hoàng
thần hôn khủng khủng khấu vô

môn nhi khả hữu đảo thánh

cẩn thủ kim nguyệt cát nhật kiền thỉnh
mệnh pháp tựu vu điện xử tu

thiết đàn tràng giải thì quan sát pháp
đàn nhất diên nhi tán tuân

hành khoa phạm tuyên diễn nghi văn vọng
tứ uy quang phủ lâm pháp

tịch giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn cẩn
đương trì tụng

dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh
hà sa thánh chúng nguyện văn tri

trượng thừa tam bảo lực gia trì
kim nhật kim thì lai hàng phó

nam vô bộ bộ đế lí già lí
đa lí đát đa tha đa na

thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương
dĩ cánh chúng đẳng kiền thành phần

hương nghênh thỉnh

nhất tâm phụng thỉnh thượng thánh thịnh nguyên
tôn sư phụ thiên đại pháp hiểm

thiên địa cai trị vạn bang kiêm chi
tam phủ chức thống trung giới

trần tự nhiên uy linh thần thông quảng
đại

duy nguyện bất xả uy quang hàng lâm
ngự điện tiền giải trừ bách

sát tiểu đồng thụ tư cung dưỡng
hương hoa thỉnh

nhất tâm phụng thỉnh ngũ phương diêm vương
hô chưng phụng thỉnh thái âm bành

kiêu thái bạch bành cư thái sơ bành
chất thủ hộ bổn mệnh thần

quan vương bành vân độc u tinh sảng
linh dạ xoa la chưng thụ

mệnh thần quan thanh long bạch hổ chu
tước huyền vũ quỷ vương thủ

hộ bổn mệnh thần quan hô thật hô
sát quỷ vương cấp sát yêu

tử thần quan quỷ vương lạc tử thần
quan quỷ vương thủ hộ bổn

mệnh thần quan

duy nguyện hàng phó bổn đàn thụ tư
cung dưỡng hương hoa thỉnh

nhất tâm phụng thỉnh tam lang cử môn
lộc tồn văn khúc thần quan kiêm

trinh vũ khúc thần quan phá quân đồng
nhị thập bát túc tinh quân

thái ất tiểu cát truyền tông tòng khôi
菏 khôi thần quan

duy nguyện hàng phó bổn đàn thụ tư
cung dưỡng hương hoa thỉnh

nhất tâm phụng thỉnh đản đàn quỷ vương
can thát bà vương thần vương bách

sát đẳng thần diêm vương quan hòa thiên
thượng quan thiên điếu quan tứ

trụ quan bạch hổ quan nhạc tỉnh quan
diêm vương quan cấp cước quan

lưu hà quan dương hỏa quan thiên cẩu
quan nhạc bần quan lôi công

quan kim tỏa quan đoản mệnh quan dạ
đề quan thiết xà quan thiên

la địa võng quan long hình xà hình
ngưu hình miêu hình mã hình

hầu hình kê hình khuyển hình trư hình
nhất thiết ngũ quỷ cấp cước

giao chưng tinh thần thần sát quảng tế
phản âm ngộ mạnh thiên địa

giao sát phản dương ngộ mạnh tứ môn
sát thị đại sát phu ách

tương quân cửu khí thần sát thiên địa
ám sát thiên ân hàm trì

hồng la thiên la thần sát đồng tử
táo quân cập chư vị hoa

chi quan sát bách sát niên nguyệt nhật
thì thần quan nhị thập thì

thần nhất thiết đẳng chư thần quan

duy nguyện hàng phó đạo tràng thụ tư
cung dưỡng hương hoa thỉnh

nhất tâm phụng thỉnh thiên địa niên nguyệt
nhật thì long vương thiên địa ngũ

phương ngũ đế ngũ long quân

duy nguyện hàng phó đạo tràng thụ tư
cung dưỡng hương hoa thỉnh

nhất tâm phụng thỉnh bà kì thiên vương
bà thiên vương thập nhị
thì

bà cửu thiên đô thiên tiên thánh bà
tam giới thánh hiền lục cung

hoàng mẫu đại chân tiên nhất thiết hoa
chủ

duy nguyện hàng phó đạo tràng thụ tư
cung dưỡng hương hoa thỉnh

nhất tâm phụng thỉnh thiên bà địa bà
thập nhị thì bà tam giới thánh

hiền đầu bà mục bà thủ bà túc
bà tứ chi bát mạch ngũ

tạng lục phủ nhị thập tứ tiết mỗi
vị thánh bà hộ trì hài

tử hàng phó đạo tràng chứng minh công
đức

thượng lai triệu thỉnh kí mộc quang lâm
giáo hữu an tọa chân ngôn cẩn

đương trì tụng

thánh chúng tòng không lai hàng hạ
khoát nhiên tâm nguyệt thính gia đà

tùy phương ứng hiện biến quang minh
nguyện hàng pháp diên an bảo tọa

úm già ma la sa hạ tam biến

thượng lai an tọa chân ngôn tuyên dương
dĩ cánh tín chủ kiền tương phụng

hiến ư chân chu tiên gia trì ư
bi chú như lai giáo hữu

biến thực chân ngôn giai thành pháp vị
ngưng bằng đại chúng đồng thanh

trì tụng

phật tứ hiết già cam lộ thủy
tăng trì biến hóa bất tư nghị

nhất tài nhất thực lượng vô biên
vạn thánh thiên hiền giai trùng túc

nam vô tát bi đát tha nga đa
bi 鮋 chỉ đế úm tam bạt

la tam bạt la ngầu tam biến

nam vô tô 鮋 bà na đát tha
nga sỉ na đát điệt tha úm

tô 鮋 tô 鮋 bát la tô 鮋
bát la tô 鮋 sa bà

ha tam biến

thượng lai biến thực cập cam lộ chân
ngôn tuyên dương dĩ cánh năng lệnh

cung cụ nhất thiết vô biên thượng hiến
thánh hiến hiền nguyện thùy nạp

thụ tín chủ mỗ kiền thành đô thân
phụng hiến

úm phạ nhiệt la ma ha hương hoa
đăng trà quả thực đô thân phụng hiến

thượng lai hiến cung dĩ chu cụ hữu
sơ văn kiền thân thượng tấu

trảm quan tài pháp

nhất trảm trảm mộc ương nhị trảm trảm
mộc ương tam trảm trảm mộc ương

mộc tử sanh nhân mỗ thọ
trường cấp cấp trảm quan tài sa hạ

sắc quật quan tài chi chung tam tai
quang tuế tinh sanh hồn xuất nhị

lục tích tương thế đại hình nhân nhập
cấp cấp quật quan tài sa

hạ

đệ nhất niệm tích tương hình nhân nhập
vu quan tài chi chung hữu kim

ngân hình tương hai mệnh sổ
chử sanh nhân mỗ tự kim
hướng

hậu thân cung khang thái mệnh vị bình
an bách phúc biện trăn chư

tai tiêu diệt cấp cấp nhập quan tài
sa hạ thập nhị biếnthư

thần kê giải trừ hạn ngôn sát quỷ

thần kê linh linh âm dương chi
tinh thông chi thiên địa

tuần sát ngũ canh tính bẩm ngũ
đức mệnh chúc ngũ hành

thanh long thủy phế quỷ muội văn
kinh dĩ kê thế đại

cải tử hoàn sanh nhân nhân khang
thái vật vật hàm hanh

trừ tai tống ách bất đắc cửu
đính cấp như luật lệnh

nhất phổ nhị phổ tam phổ quan tài
hung tinh ác diệu bất cảm khai

tống khứ tha phương bồng khí ngạn tự
kim hướng hậu vĩnh vô tai

cấp cấp như phổ quan tài sa hạ
( giải ách tiền giải
)

phục dĩ đẩu trung giải ách đao thiệt
trảm yêu tán tiền mễ chi linh

văn bách tà phong giải tụng giải oan
chi thần chú

thiên tương băng tiêu chúng đẳng kiền thành
kim đương thỉnh giải

hoặc phạm quan sát chi ách kim đương
thỉnh giải

hoặc phạm niên nguyệt nhật thì chi ách
kim đương thỉnh giải

hoặc phạm thập nhị thì chi ách kim
đương thỉnh giải

hoặc phạm đại sát đoản mệnh chi ách
kim đương thỉnh giải

hoặc phạm thiên cẩu kim tỏa thiết xà
chi ách kim đương thỉnh giải

hoặc phạm chánh quan sát diêm vương sát
thì chi ách kim đương thỉnh giải

hoặc phạm thiên lôi thổ công hoặc
phạm thiên la địa võng

hoặc phạm ngũ quỷ chi môn hoặc
phạm cấp cước giao sát

hoặc phạm tinh thì thần sát hoặc
phạm đoản mệnh quảng tế

hoặc phạm phổ âm ngộ mệnh hoặc
phạm phản dương ngộ mệnh

hoặc phạm đại sát phu lương hoặc
phạm cửu khí thần sát

hoặc phạm thiên địa giao sát hoặc
phạm tứ môn sát thì

hoặc phạm thiên địa ám sát hoặc
phạm thiên ôn hàn trí

hoặc phạm hồng la thiên sát hoặc
phạm hồng la địa sát

hoặc phạm mã 玀 xà tứ hoặc
phạm đồng tử táo quân

hoặc phạm tiền kiếp luân hồi hoặc
phạm can thát bà vương

hoặc phạm thập ngũ chúng quỷ hoặc
phạm thập nhị hóa bà

hoặc phạm niên nguyệt nhật thì hoặc
phạm niên nguyệt nhật thì

hoặc phạm mệnh cùng toán tẫn hoặc
phạm yêu tinh quái mộng

tiêu tai giải ách thiên tôn

khai giải ngũ thần môn phu chú
luyện pháp luân

âm dương li cách biệt thủy hỏa
đoạn can khôn

gia nội đồng khang thái nam nữ
hưởng trường tồn

cấp cấp như luật lệnh

nam vô giải oan kết bồ tát ma
ha tát tam biến

Pháp sư Huyền Trí
17-12-2010, 08:07 AM
解時官煞小僮
香奉献供養請迎佛聖靈神信主某虔
相香奉献今時召請降人間信主某
誠心敬禮錫福永千年
南無香雲盖菩薩 摩訶薩三變
竊以法延初啟淨供夫塵廬排辨以莊
嚴恐往來之濊濁先憑法水灌灑壇
場凈濊真言謹當持誦
皎皎金波含玉斬 霏霏白露散瓊相
金相一摘灑壇場 垢濊精壇悉清淨
唵北帝吒天神那羅地吒沙下三變
竊以洪濛初判天地開分陰陽造化之
功仰乾坤生成之德恭焚五分之真
香普照十方之賢聖 伏願
上天照鋻降下來臨仗此真言用身成
悃 兹臣謹奏為越南國 今臣信
主某叶仝夫妻等生获小僮所犯某
養毓艱難日夜驚煌晨惛恐恐叩無
門而可有禱聖
謹取今月吉日虔請命法就于殿處修
設壇場解時觀煞法壇一延而散遵
行科梵宣演儀聞望賜威光府臨法
席教有召請真言謹當持誦
以此灵聲伸召請 河沙聖衆願聞知
仗乘三寳力加持 今日今時來降赴
南無部部帝哩伽哩多哩怛多他多那
上來召請真言宣揚已竟衆等虔誠焚
香迎請
一心奉請上聖盛原尊師附天大法獫
天地該治萬邦兼之三府職統中界
塵自然威靈神通廣大
惟願不捨威光降臨御殿前解除百
煞小僮受斯供養 香花請
一心奉請五方閻王呼烝奉請太陰彭
憍太白彭居太初彭質守護本命神
官王彭雲凟幽精爽靈夜叉羅烝受
命神官青龍白虎朱雀玄武鬼王守
護本命神官呼實呼剎鬼王急剎夭
死神官鬼王洛死神官鬼王守護本
命神官
惟願降赴本壇受斯供養 香花請
一心奉請三郞柜門祿存聞曲神官兼
禎武曲神官破君同二十八宿星君
太乙小吉傳宗從恢菏恢神官
惟願降赴本壇受斯供養 香花請
一心奉請亶壇鬼王乾闥婆王神王百
剎等神閻王官和天上官天弔官四
住官白虎官樂井官閻王官汲脚官
流河官陽火官天狗官樂貧官雷功
官金剉官短命官夜提官切蛇官天
囉地罔官龍刑蛇刑牛刑貓刑馬刑
猴刑雞刑犭刑豬刑一切五鬼汲脚
交烝星辰神剎廣濟返音晤孟天地
交煞返陽晤孟四門殺是大殺夫嗌
将君九氣神殺天地暗殺天恩含持
洪囉天囉神殺僮子灶君及諸位花
之官殺百殺年月日時神官二十時
神一切等諸神官
惟願降赴道場受斯供養香花請
一心奉請天地年月日時龍王天地五
方五帝五龍君
惟願降赴道場受斯供養香花請
一心奉請婆奇天王婆 𠄩 天王十二時
婆九天都天仙聖婆三界聖賢六宮
皇母大真仙一切花主
惟願降赴道場受斯供養 香花請
一心奉請天婆地婆十二時婆三界聖
賢頭婆目婆取婆足婆四肢八脉五
臟六腑二十四節每位聖婆護持孩
子降赴道場證明功德
上來召請既沐光臨教有安痤真言謹
當持誦
聖衆從空來 降下 闊然心月聽加陀
隨方應現變光明 願降法延安寳痤
唵迦摩囉沙下三變
上來安痤真言宣扬已竟信主虔相奉
献於真朱仙加持於悲咒如來教有
變食真言皆誠法位凝憑大衆同聲
持誦
佛四歇伽甘潞水 增持變化不兹議
一才一食量無邊 萬聖千賢皆冲夙
南無薩陂怛他蛾多陂鮋枳帝唵三跋
羅三跋羅吽 三變
南無蘇鮋婆那怛他蛾哆那怛姪他唵
穌鮋穌鮋鉢囉穌鮋鉢囉穌鮋娑婆
訶 三變
上來變食及甘潞真言宣扬已竟能令
供具一切無邊上献聖献賢願垂納
受信主某虔誠都身奉献
唵怕熱囉摩訶香花燈茶果食都身奉献
上來献供已周具有疏文虔伸上奏
斬棺材法
一斬斬木殃二斬斬木殃三斬斬木殃
木死生人 某 壽長急急斬棺材沙下
勅掘棺材之終三災光歲星生魂出二
六錫將世代刑人入急急掘棺材沙

第一念錫相刑人入于棺材之終有金
銀刑相咍命𢙪 数渚生人 某 自今向
後身躬康太命位平安百福弁臻諸
災消滅急急入棺材沙下十二變


神雞解除限言殺鬼


神雞靈靈 陰陽之精 通之天地
巡察五更 性禀五德 命属五行
青龍水廢 鬼眛文經 已雞世代
改死還生 人人康太 物物含亨
除災送厄 不得九頂 急如律令
一溥二溥三溥棺材凶精惡玅不感開
送去他方蓬氣岸自金向後永無災
急急如溥棺材沙下 ( 解厄錢解𥺊 )
伏以斗中解厄刀舌斬夭散錢米之靈
文百邪風解誦解寃之神咒
天將冰消衆等虔誠金當請解
或犯官察之厄今當請解
或犯年月日時之厄今當請解
或犯十二時之厄今當請解
或犯大察短命之厄今當請解
或犯天狗金剉切蛇之厄今當請解
或犯正官察閻王殺時之厄今當請解
或犯天雷土公 或犯天囉地罔
或犯五鬼之門 或犯汲脚交察
或犯精時神察 或犯短命廣濟
或犯普音悞命 或犯返扬悞命
或犯大察夫良 或犯九氣神察
或犯天地交察 或犯四門察時
或犯天地暗殺 或犯天温寒致
或犯洪囉天察 或犯洪囉地察
或犯馬玀蛇四 或犯僮子灶君
或犯前刦輪回 或犯乾韃婆王
或犯十五衆鬼 或犯十二化婆
或犯年月日蒔 或犯年月日時
或犯命窮算尽 或犯夭精怪夢
消災解厄天尊
開解五神門 夫咒練法輪
陰陽离槅別 水火斷乾坤
家内同康太 男女享長存
急急如律令
南無解寃結菩薩摩訶薩三變
mình có khoa giải giờ tiểu đồng mong đc sự góp ý của các thầy
Tạm dịchgiải thì quan sát tiểu đồng

hương phụng hiến cung dưỡng thỉnh nghênh phật
thánh linh thần tín chủ mỗ kiền

tương hương phụng hiến kim thì triệu thỉnh
hàng nhân gian tín chủ mỗ

thành tâm kính lễ tích phúc vĩnh thiên
niên

nam vô hương vân cái bồ tát
ma ha tát tam biến

thiết dĩ pháp diên sơ khải tịnh cung
phu trần lư bài biện dĩ trang

nghiêm khủng vãng lai chi uế trọc tiên
bằng pháp thủy quán sái đàn

tràng tịnh uế chân ngôn cẩn đương trì
tụng

kiểu kiểu kim ba hàm ngọc trảm
phi phi bạch lộ tán quỳnh tương

kim tương nhất trích sái đàn tràng
cấu uế tinh đàn tất thanh tịnh

úm bắc đế trá thiên thần na la
địa trá sa hạ tam biến

thiết dĩ hồng mông sơ phán thiên địa
khai phân âm dương tạo hóa chi

công ngưỡng can khôn sanh thành chi đức
cung phần ngũ phân chi chân

hương phổ chiếu thập phương chi hiền thánh
phục nguyện

thượng thiên chiếu 鋻 hàng hạ lai lâm
trượng thử chân ngôn dụng thân thành

khổn tư thần cẩn tấu vi việt
nam quốc kim thần tín

chủ mỗ hiệp đồng phu thê đẳng sanh
hoạch tiểu đồng sở phạm mỗ

dưỡng dục gian nan nhật dạ kinh hoàng
thần hôn khủng khủng khấu vô

môn nhi khả hữu đảo thánh

cẩn thủ kim nguyệt cát nhật kiền thỉnh
mệnh pháp tựu vu điện xử tu

thiết đàn tràng giải thì quan sát pháp
đàn nhất diên nhi tán tuân

hành khoa phạm tuyên diễn nghi văn vọng
tứ uy quang phủ lâm pháp

tịch giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn cẩn
đương trì tụng

dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh
hà sa thánh chúng nguyện văn tri

trượng thừa tam bảo lực gia trì
kim nhật kim thì lai hàng phó

nam vô bộ bộ đế lí già lí
đa lí đát đa tha đa na

thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương
dĩ cánh chúng đẳng kiền thành phần

hương nghênh thỉnh

nhất tâm phụng thỉnh thượng thánh thịnh nguyên
tôn sư phụ thiên đại pháp hiểm

thiên địa cai trị vạn bang kiêm chi
tam phủ chức thống trung giới

trần tự nhiên uy linh thần thông quảng
đại

duy nguyện bất xả uy quang hàng lâm
ngự điện tiền giải trừ bách

sát tiểu đồng thụ tư cung dưỡng
hương hoa thỉnh

nhất tâm phụng thỉnh ngũ phương diêm vương
hô chưng phụng thỉnh thái âm bành

kiêu thái bạch bành cư thái sơ bành
chất thủ hộ bổn mệnh thần

quan vương bành vân độc u tinh sảng
linh dạ xoa la chưng thụ

mệnh thần quan thanh long bạch hổ chu
tước huyền vũ quỷ vương thủ

hộ bổn mệnh thần quan hô thật hô
sát quỷ vương cấp sát yêu

tử thần quan quỷ vương lạc tử thần
quan quỷ vương thủ hộ bổn

mệnh thần quan

duy nguyện hàng phó bổn đàn thụ tư
cung dưỡng hương hoa thỉnh

nhất tâm phụng thỉnh tam lang cử môn
lộc tồn văn khúc thần quan kiêm

trinh vũ khúc thần quan phá quân đồng
nhị thập bát túc tinh quân

thái ất tiểu cát truyền tông tòng khôi
菏 khôi thần quan

duy nguyện hàng phó bổn đàn thụ tư
cung dưỡng hương hoa thỉnh

nhất tâm phụng thỉnh đản đàn quỷ vương
can thát bà vương thần vương bách

sát đẳng thần diêm vương quan hòa thiên
thượng quan thiên điếu quan tứ

trụ quan bạch hổ quan nhạc tỉnh quan
diêm vương quan cấp cước quan

lưu hà quan dương hỏa quan thiên cẩu
quan nhạc bần quan lôi công

quan kim tỏa quan đoản mệnh quan dạ
đề quan thiết xà quan thiên

la địa võng quan long hình xà hình
ngưu hình miêu hình mã hình

hầu hình kê hình khuyển hình trư hình
nhất thiết ngũ quỷ cấp cước

giao chưng tinh thần thần sát quảng tế
phản âm ngộ mạnh thiên địa

giao sát phản dương ngộ mạnh tứ môn
sát thị đại sát phu ách

tương quân cửu khí thần sát thiên địa
ám sát thiên ân hàm trì

hồng la thiên la thần sát đồng tử
táo quân cập chư vị hoa

chi quan sát bách sát niên nguyệt nhật
thì thần quan nhị thập thì

thần nhất thiết đẳng chư thần quan

duy nguyện hàng phó đạo tràng thụ tư
cung dưỡng hương hoa thỉnh

nhất tâm phụng thỉnh thiên địa niên nguyệt
nhật thì long vương thiên địa ngũ

phương ngũ đế ngũ long quân

duy nguyện hàng phó đạo tràng thụ tư
cung dưỡng hương hoa thỉnh

nhất tâm phụng thỉnh bà kì thiên vương
bà 𠄩 thiên vương thập nhị
thì

bà cửu thiên đô thiên tiên thánh bà
tam giới thánh hiền lục cung

hoàng mẫu đại chân tiên nhất thiết hoa
chủ

duy nguyện hàng phó đạo tràng thụ tư
cung dưỡng hương hoa thỉnh

nhất tâm phụng thỉnh thiên bà địa bà
thập nhị thì bà tam giới thánh

hiền đầu bà mục bà thủ bà túc
bà tứ chi bát mạch ngũ

tạng lục phủ nhị thập tứ tiết mỗi
vị thánh bà hộ trì hài

tử hàng phó đạo tràng chứng minh công
đức

thượng lai triệu thỉnh kí mộc quang lâm
giáo hữu an tọa chân ngôn cẩn

đương trì tụng

thánh chúng tòng không lai hàng hạ
khoát nhiên tâm nguyệt thính gia đà

tùy phương ứng hiện biến quang minh
nguyện hàng pháp diên an bảo tọa

úm già ma la sa hạ tam biến

thượng lai an tọa chân ngôn tuyên dương
dĩ cánh tín chủ kiền tương phụng

hiến ư chân chu tiên gia trì ư
bi chú như lai giáo hữu

biến thực chân ngôn giai thành pháp vị
ngưng bằng đại chúng đồng thanh

trì tụng

phật tứ hiết già cam lộ thủy
tăng trì biến hóa bất tư nghị

nhất tài nhất thực lượng vô biên
vạn thánh thiên hiền giai trùng túc

nam vô tát bi đát tha nga đa
bi 鮋 chỉ đế úm tam bạt

la tam bạt la ngầu tam biến

nam vô tô 鮋 bà na đát tha
nga sỉ na đát điệt tha úm

tô 鮋 tô 鮋 bát la tô 鮋
bát la tô 鮋 sa bà

ha tam biến

thượng lai biến thực cập cam lộ chân
ngôn tuyên dương dĩ cánh năng lệnh

cung cụ nhất thiết vô biên thượng hiến
thánh hiến hiền nguyện thùy nạp

thụ tín chủ mỗ kiền thành đô thân
phụng hiến

úm phạ nhiệt la ma ha hương hoa
đăng trà quả thực đô thân phụng hiến

thượng lai hiến cung dĩ chu cụ hữu
sơ văn kiền thân thượng tấu

trảm quan tài pháp

nhất trảm trảm mộc ương nhị trảm trảm
mộc ương tam trảm trảm mộc ương

mộc tử sanh nhân mỗ thọ
trường cấp cấp trảm quan tài sa hạ

sắc quật quan tài chi chung tam tai
quang tuế tinh sanh hồn xuất nhị

lục tích tương thế đại hình nhân nhập
cấp cấp quật quan tài sa

hạ

đệ nhất niệm tích tương hình nhân nhập
vu quan tài chi chung hữu kim

ngân hình tương hai mệnh𢙪 sổ
chử sanh nhân mỗ tự kim
hướng

hậu thân cung khang thái mệnh vị bình
an bách phúc biện trăn chư

tai tiêu diệt cấp cấp nhập quan tài
sa hạ thập nhị biếnthư

thần kê giải trừ hạn ngôn sát quỷ

thần kê linh linh âm dương chi
tinh thông chi thiên địa

tuần sát ngũ canh tính bẩm ngũ
đức mệnh chúc ngũ hành

thanh long thủy phế quỷ muội văn
kinh dĩ kê thế đại

cải tử hoàn sanh nhân nhân khang
thái vật vật hàm hanh

trừ tai tống ách bất đắc cửu
đính cấp như luật lệnh

nhất phổ nhị phổ tam phổ quan tài
hung tinh ác diệu bất cảm khai

tống khứ tha phương bồng khí ngạn tự
kim hướng hậu vĩnh vô tai

cấp cấp như phổ quan tài sa hạ
( giải ách tiền giải𥺊
)

phục dĩ đẩu trung giải ách đao thiệt
trảm yêu tán tiền mễ chi linh

văn bách tà phong giải tụng giải oan
chi thần chú

thiên tương băng tiêu chúng đẳng kiền thành
kim đương thỉnh giải

hoặc phạm quan sát chi ách kim đương
thỉnh giải

hoặc phạm niên nguyệt nhật thì chi ách
kim đương thỉnh giải

hoặc phạm thập nhị thì chi ách kim
đương thỉnh giải

hoặc phạm đại sát đoản mệnh chi ách
kim đương thỉnh giải

hoặc phạm thiên cẩu kim tỏa thiết xà
chi ách kim đương thỉnh giải

hoặc phạm chánh quan sát diêm vương sát
thì chi ách kim đương thỉnh giải

hoặc phạm thiên lôi thổ công hoặc
phạm thiên la địa võng

hoặc phạm ngũ quỷ chi môn hoặc
phạm cấp cước giao sát

hoặc phạm tinh thì thần sát hoặc
phạm đoản mệnh quảng tế

hoặc phạm phổ âm ngộ mệnh hoặc
phạm phản dương ngộ mệnh

hoặc phạm đại sát phu lương hoặc
phạm cửu khí thần sát

hoặc phạm thiên địa giao sát hoặc
phạm tứ môn sát thì

hoặc phạm thiên địa ám sát hoặc
phạm thiên ôn hàn trí

hoặc phạm hồng la thiên sát hoặc
phạm hồng la địa sát

hoặc phạm mã 玀 xà tứ hoặc
phạm đồng tử táo quân

hoặc phạm tiền kiếp luân hồi hoặc
phạm can thát bà vương

hoặc phạm thập ngũ chúng quỷ hoặc
phạm thập nhị hóa bà

hoặc phạm niên nguyệt nhật thì hoặc
phạm niên nguyệt nhật thì

hoặc phạm mệnh cùng toán tẫn hoặc
phạm yêu tinh quái mộng

tiêu tai giải ách thiên tôn

khai giải ngũ thần môn phu chú
luyện pháp luân

âm dương li cách biệt thủy hỏa
đoạn can khôn

gia nội đồng khang thái nam nữ
hưởng trường tồn

cấp cấp như luật lệnh

nam vô giải oan kết bồ tát ma
ha tát tam biến